Hørenedsættelse

En hørenedsættelse giver vanskeligheder med at høre og forstå tale, særligt når der er andre lyde eller støj i omgivelserne.

Årsag

En hørenedsættelse opstår, fordi en eller flere dele af øret ikke virker, som de skal. Hørenedsættelsen kan opstå fordi trommehinden eller den lille knoglekæde i mellemøret ikke bevæger sig som de skal, eller fordi øresneglen eller hørenerven er beskadiget.

Kendetegn

En hørenedsættelse kan forekomme på et eller begge ører. Høretab kan også variere i sværhedsgrad. Fælles for de fleste personer med en hørenedsættelse er, at de får svært ved at høre alle talelydene lige tydeligt, og derfor kan have svært ved at forstå, hvad der bliver sagt. Mange oplever at deres pårørende eller personer i TV/radio mumler. 

For nogle kan et høreapparat forstærke talelydene tilstrækkeligt til, at de kan høre talen tydeligt. Nogle personer oplever nedsat skelneevne. Dette betyder at de har særligt svært ved at skelne tale fra støj og derved svært ved at forstå, hvad der bliver sagt. Ved svært nedsat skelneevne er høreapparatet ikke er nok, da det forstærker al lyd - både tale og omgivelsesstøj. I disse tilfælde vil man have brug for at forbedre tale-støj-forholdet. Dette gør man ved hjælp af samtaletaktik eller ved at bruge et ekstra høreteknisk hjælpemiddel.

Hvad kan du selv gøre?

Tilvænning til nye høreapparater
 • Læs brugervejledningen til dit høreapparat grundigt igennem.
 • Brug dine høreapparater hver dag.
 • Begynd med at bruge dem i stille og vante omgivelser.
 • Lyt til lydene i dit hjem: Vandet der løber i vasken, et ur der tikker, trin på gulvet, kendte stemmer m.v.
 • Lyt til og se TV og radio med dine høreapparater på.
 • Gør gradvist dine lyttesituationer sværere.
 • Start med at samtale med en eller to personer i rolige omgivelser. Prøv senere at klare dig i samtale med flere, eventuelt i baggrundsstøj.
 • Brug også dine høreapparater i støjende omgivelser, f.eks. i trafikken eller på restaurant.
Hurtig fejlfinding af høreapparater

Hvis dit høreapparat pludseligt ikke virker, kan du forsøge at:

 • Skifte til friske batterier.
 • Udskifte slange, filtre eller domes.
 • Rense ørepropperne for ørevoks.
 • Genstarte høreapparatet ved at åbne og lukke batteriskuffen.
Råd for god kommunikation med hørehæmmede (samtaletaktik)
 • Fortæl, at du har en hørenedsættelse, så dine nærmeste ved, i hvilke situationer du oplever problemer med at høre og forstå.
 • Sid over for hinanden og sørg for at have øjenkontakt. Lyden bliver utydelig, hvis du står med ryggen til eller er i et andet rum.
 • Sørg for, at høreapparater eller CI samt andre tekniske hjælpemidler er opladte og i brug.
 • Sørg for, at der er gode lysforhold, så din samtalepartner kan se dit ansigt, din mund og dine hænder.
 • Undgå baggrundsstøj. Skru ned eller sluk for lydkilder såsom TV eller radio. Gå et andet sted hen, hvis der er for meget larm.
 • Tal langsomt og tydeligt med almindelig stemme – overdriv ikke. Støt samtalen med tydelig mimik og kropssprog.
 • Giv dig god tid til samtalen. På den måde får du og din samtalepartner lettere ved at forstå hinanden.
 • Hvis mange deltager i samtalen, så tal en ad gangen.
 • Tjek at du og din samtalepartner har forstået hinanden. Gentag dig eller brug andre ord, hvis du finder det nødvendigt.
 • Understreg det du taler om ved at pege på billeder eller genstande. Støt evt. samtalen ved at skrive stikord.
Før du kommer til CSV

For at blive udredt på CSV, skal du indsende en hørekurve (audiogram), der er højst et halvt år gammel. Du kan få lavet et audiogram ved en ØNH-læge.

Sørg for at dine høreapparater er bedst muligt tilpassede. Hvis du er utilfreds med lyden i dine høreapparater, skal du henvende dig der, hvor du har fået dem udleveret.

Hvis du henvender dig i hørevejledningen, bedes du altid medbringe brugervejledningen og evt. tilbehør til dine høreapparater. Medbring også din seneste hørekurve, hvis du har mulighed for det.

Du er velkommen til at medbringe en pårørende til en udredning eller i hørevejledningen.

Indsatser fra CSV

Undervisning i betjening af høreapparater

Hvis du har svært ved at betjene eller vedligeholde dine høreapparater, kan du få hjælp til dette i et kort undervisningsforløb.

Her kan du blandt andet få undervisning i:

 • At skifte batterier, filtre, slanger og domes samt at rense apparatets propper.
 • At skifte programmer og justere lydstyrke på høreapparatet.
 • At betjene høretekniske hjælpemidler.
 • At betjene apps der er knyttet til høreapparatet.
 • Hvilke fordele og begrænsninger dine høreapparter har i forskellige situationer.
 • Gode kommunikationsvaner mellem hørehæmmet og pårørende.
Udredning og afprøvning af tekniske hjælpemidler

Du kan søge om høretekniske hjælpemidler, hvis du oplever vanskeligheder med at høre selvom du bruger dine høreapparater. Det kan være vanskeligheder med:

 • at høre alarmering (dørklokke, røgalarm, telefon eller babyalarm).
 • at høre og forstå talen fra TV.
 • at kunne deltage i en samtale over telefonen eller i sociale sammenhænge.

Behovet kan både opleves privat, på arbejde eller på uddannelse.

Ansøgning

Hvis du er borger i Københavns Kommune, skal du følge vejledningen nedenfor.

 • Hvis du er fyldt 65 år, skal du henvende dig til Hjælpemiddelcentret.
 • Hvis du er gået ud af folkeskolen og er under 65 år, skal du henvende dig til Borgercenter Handicap.
 • Hvis du er forælder til et barn i folkeskolen, skal du henvende dig på dit lokale PPR kontor.
 • Hvis du er i arbejde og overvejende skal bruge hjælpemidlet i arbejdsmæssig sammenhæng, kan du henvende dig hos os, og så kan vi vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig.

Udredning og afprøvning

Når vi modtager din ansøgning vil du blive indkaldt til en udredning og afprøvning af et høreteknisk hjælpemiddel. Her finder du sammen med hørepædagogen ud af:

 • om et hjælpemiddel vil afhjælpe din problematik.
 • hvilket hjælpemiddel vil afdække dine behov.

Derefter indstiller vi til bevilling af hjælpemidlerne hos rette instans. På baggrund af vores vurdering træffer de en afgørelse, og hjælpemidlet sendes til dig.

Støtte til job og uddannelse

Vejledning og rådgivning

Hvis din hørenedsættelse giver dig vaskeligheder med at deltage på lige vilkår med andre på din arbejdsplads eller din uddannelse, kan du få rådgivning og undervisning herom. Det kan eksempelvis dreje sig om konkrete problemstillinger såsom at kunne deltage i møder, varetage telefonsamtaler eller følge med til forelæsninger. Du vil med udgangspunkt i din situation, få information, rådgivning og undervisning, så du bedst muligt bliver i stand til at håndtere de vanskeligheder, som din hørenedsættelse giver dig på dit job eller uddannelse.

Det kan ligeledes være relevant at tilbyde vejledning om vellykket kommunikation på din arbejdsplads eller uddannelse, f.eks. til dine nærmeste kolleger eller medstuderende. Dette kan medvirke større åbenhed om hørenedsættelsens indflydelse på din deltagelse og igangsætte en god samtaletaktik.

Afprøvning af tekniske hjælpemidler

Hvis det er relevant, afprøver vi høretekniske hjælpemidler på din arbejdsplads og vejleder dig i ansøgning hos dit jobcenter.

Hvis du har brug for hjælpemidler på din uddannelse, vejleder vi dig, så du sammen med din SPS-konsulent kan afprøve dem på dit uddannelsessted.

  Hørevejledningens åbne træffetid

  Hvis du er borger i Københavns Kommune og har brug for hjælp til at vedligeholde dine høreapparater eller andre hørerelaterede problemstillinger, kan du henvende dig enten personligt eller via telefonen i hørevejledningens åbne træffetid.

  I træffetiden kan du få råd og vejledning om til betjening og vedligeholdelse af høreapparater, hjælp til at bestille batterier og slange samt hjælp til udfyldning af ansøgning om høretekniske hjælpemidler. Ved personlig henvendelse, kan du med fordel tage en pårørende med.

  Den åbne træffetid er beregnet til kortere henvendelser uden forudgående aftale. Kan problemet ikke løses i træffetiden, vil hørevejlederen sørge for, at du får en tid hos en hørepædagog eller henvise dig videre til rette instans.

   

  Personlig træffetid på Frankrigsgade 4

  Alle hverdage mellem kl. 10:00 og 11:30

   

  Telefonisk træffetid på tlf. 82 56 11 08 

  Alle hverdage mellem kl. 12:30 og 13:30

  Omsorgsbesøg

  Dette er kun et tilbud for borgere, der er bosat i Københavns Kommune.

  Hvis du ikke er i stand til at komme til CSV's hørevejledning og har svært ved at vedligeholde dine høreapparater regelmæssigt, kan du forhøre dig angående muligheden for “omsorgsbesøg” i dit hjem af en hørevejleder.