Sådan finder du CSV

CSV tilbyder undervisning og vejledning to steder i København: på Amager og i Brønshøj.
På begge lokationer forefindes elevator og handicapparkeringspladser.
 

Se på kortet, hvor vi bor, ved at klikke på:

Amager
Brønshøj

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)

CSV er Københavns Kommunes specialundervisningscenter for voksne (kommunikationscenter)

CSV tilbyder specialundervisning og vejledning til voksne med

  • Tale-, høre-, synsvanskeligheder
  • Kognitive vanskeligheder
  • Psykiske vanskeligheder / ADHD
  • Udviklingshæmning / sen udvikling

Desuden foretager CSV afprøvninger af hjælpemidler for borgere med behov for tekniske hjælpemidler til at støtte kommunikationen.

Målet med undervisning og vejledning på CSV er at:

  • Afhjælpe eller begrænse virkningerne af handicap
  • Fremme mulighederne for aktiv deltagelse i samfundslivet
  • Forbedre funktionelle færdigheder og personlige kvalifikationer