Hjernerystelse

Få hjælp til at håndtere og kompensere for langvarige følger af hjernerystelse - Postcommotionelt Syndrom (PCS) eller PCS-symptomer efter piskesmæld - Whiplash Associated Disorder (WAD).

Årsag

Man kan få en hjernerystelse af et traume mod hoved, nakke eller krop, der medfører en fysiologisk forstyrrelse af hjernefunktionen, og som viser sig ved mindst ét af følgende tegn umiddelbart efter traumet:

 1. Pludselig ændring i mental tilstand ved bevidsthed (konfusion, desorientering, agitation, m.v.)
 2. Tab af hukommelse umiddelbart fra før eller efter ulykken
 3. Tab af bevidsthed
 4. Eventuelt forbigående neurologiske udfald (påvirket tale, nedsat kraft, dobbeltsyn og lignende)

Der findes ikke specifikation af den nedre grænse for, hvilke symptomer der minimalt skal være til stede.

Hukommelsestab må ikke vare længere end 24 timer og bevidsthedstab må maximalt vare 30 minutter.

Kendetegn

PCS og WAD kendetegnes ved et bredt symptombillede, hvor symptomerne overlapper og har indflydelse på hinanden. Disse er typisk:

 • hovedpine
 • kvalme
 • svimmelhed
 • smerter og spændinger i nakken
 • hurtig udtrætning
 • nedsat tolerance for lys- og lydindtryk
 • synsforstyrrelser
 • tinnitus
 • vanskeligheder med at sortere i sanseindtryk
 • vanskeligheder med at finde ord
 • koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • følelsesmæssige forstyrrelser
 • nedsat tærskel for at blive forskrækket
 • nedsat tærskel for at føle sig stresset eller alarmeret

For mange med PCS kan det være svært at få hverdagen til at hænge sammen og passe sine opgaver i hjemmet, på arbejdet eller på studiet. Vanskelighederne er ikke særlig synlige og er derfor svære for omgivelserne at forstå og komme i møde. Mange personer med PCS føler sig derfor alene med deres udfordringer.

Hvor skal jeg starte?

De fleste med PCS oplever flere symptomer på samme tid. Symptomerne har en forstærkende effekt på hinanden. Når ét symptom aftager, vil det derfor med høj sandsynlighed mindske nogle af de andre symptomer. Det er derfor klogt at tage sig af det mest generende symptom først, i stedet for at forsøge at takle alle symptomer samtidigt. 

Der findes mange forskellige behandlingsmuligheder og tilgange til, hvordan du bedst kommer dig. På trods af, at folk med PCS har ensartede symptombilleder, kan der være forskel på, hvad der har positiv effekt for den enkelte. Hos Dansk Center for Hjernerystelse og Hjernerystelsesforeningen kan du søge viden om forskellige behandlingsmuligheder.

Indsatser fra CSV

Vis alle

Indgangen til CSV

De fleste PCS-forløb starter med et opkald til PCS-telefonen. Her vil du kunne få oprettet en sag samt tale nærmere med en af vores undervisere om, hvad CSV kan tilbyde dig. Vi giver også et par gode råd omkring håndtering af dine PCS-symptomer med det samme, hvis det er muligt.

Herefter kan du blive indstillet til følgende:

 • Generel PCS-udredning og evt. undervisning
 • PCS-synsvisitation
 • Henvendelse til CSVs tinnitus- og lydfølsomheds-hotline

Generel PCS-undervisning

Vores generelle PCS-undervisning indeholder typisk:

 • Viden om hjernerystelse og øget indsigt i dine vanskeligheder og ressourcer.
 • Energiforvaltning, da træthed i større eller mindre grad er en gennemgående udfordring for personer med PCS.
 • Konkrete, praktiske strategier, som du kan anvende i din hverdag for at gøre det lettere at leve med PCS.

Du har mulighed for at lade dine pårørende deltage i noget af undervisningen. Så kan de blive klogere på, hvad PCS egentlig er, og hvordan de kan støtte dig i hverdagen.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov. Den vil som udgangspunkt bestå af eneundervisning. Du kan eventuelt efterfølgende blive tilbudt PCS-holdundervisning senere, hvis det er relevant.

PCS-synsvisitation

CSVs synsteam tilbyder en række indsatser til personer med PCS. Hvis det er relevant, vil du blive henvist til vores synsteam for yderligere visitation.

Læs mere om vores tilbud til personer med synsvanskeligheder som følge af PCS 

CSVs tinnitus- og lydfølsomheds-hotline

Vores tinnitus/lydfølsomhed-hotline er åben for telefonisk vejledning og rådgivning hver torsdag fra kl. 9.00 til kl. 10.30 på tlf. 82 56 11 04.

Læs mere om vores tilbud til personer med tinnitus og lydfølsomhed her.

Snitflade

CSV tilbyder specialundervisning og hjælpemiddelafprøvning. CSV tilbyder ikke:

 • psykologsamtaler
 • smertehåndtering eller -behandling
 • fysioterapi
 • samsynstræning

Vi har heller ikke socialrådgivning og kan ikke være tovholdere på din sagsbehandling i kommunen.