Tinnitus og lydfølsomhed

Tinnitus er opfattelsen af en lyd, der ikke stammer fra en lydkilde uden for hovedet.

Lydfølsomhed er nedsat tolerance for omgivelseslyde af normal styrke.

Årsag

Almindelig lyd opfattes af ørerne og sendes derefter op til hjernen igennem vores hørenerve, hvor den bliver tolket. Tinnitus forekommer, fordi der opstår fejlagtige nervesignaler et sted i vores høresystem. Disse fejlsignaler sendes op til høreområdet i hjernen og der, tolkes de som lyd. Dette er et almindeligt fænomen, som ikke er farligt. Under nogle omstændigheder kan personer med tinnitus komme til at overvåge tinnitus, udvikle bekymringer, negative tanker og uhensigtsmæssig adfærd, der til sammen forværrer oplevelsen af tinnitus.

Personer med tinnitus vil nogle gange også begynde at afskærme sig fra almindelig omgivelseslyd (begyndende lydfølsomhed), fordi de frygter at det vil forværre tinnitus. 

Lydfølsomhed kan også forekomme uafhængigt af tinnitus, ofte i forbindelse med langvarig træthed/udmattelse, stress, fysiske skader, traumer eller chok fx trafikuheld, hjernerystelse eller udsættelse for pludselige høje lyde. Dette sker fordi kroppens alarmberedskab er sat i gang og vores hjerne tolker flere almindelige lyde som vigtige eller farlige. Når vi er trætte eller stressede vil hjernen heller ikke have den energi det kræver at frasortere uvigtige lydindtryk, som derfor opleves som mere overvældende.

Kendetegn

Tinnitus beskrives ofte som susen, hylen, ringen eller brummen. Tinnitus kan opfattes inde i hovedet eller på et eller begge ører. Ud over irritationen over selve tinnitussignalet, kan personer med tinnitus føle sig hæmmet i deres hverdag fordi tinnitus kommet til at fylde for meget. Man kan fx. få vanskeligt ved:

 • at falde i søvn.
 • at slappe af i stilhed.
 • at koncentrere sig.
 • at være i omgivelser med mange lyd og sanseindtryk
 • at deltage i sociale arrangementer.

Personer med lydfølsomhed reagerer typisk på lyde som klirren fra bestik og service, radio og tv, samtale i baggrunden, elektroniske/elektriske lyde og lignende. Hos nogle personer vil omgivelseslyde fremkalde frygt eller panik - særligt for at hørelsen bliver skadet. For andre bliver lydene en hindring for deres koncentrationsevne fx. på arbejdet eller i samtaler med mange personer ved sociale arrangementer. Nogle oplever omgivelseslyde som decideret smertefulde. I nogle tilfælde kan man opleve at blive stærkt påvirket af helt bestemte lyde fx, når andre spiser eller drikker.

Fælles for personer med lydfølsomhed er, at de langsomt afskærmer sig fra flere og flere almindelige lyde, hvilket forværrer vanskelighederne. Ligeledes kan bekymringer, stress og spændinger have en forstærke effekt på lydfølsomhed.

Tinnitus og lydfølsomhed er ikke noget, der kan medicineres, behandles manuelt eller på anden vis fjernes. Man kan dog ved hørepædagogisk indsats lære at leve med lydene - både tinnitus og omgivelseslyde - så man ikke længere generes af dem eller måske kommer så langt, at man slet ikke lægger mærke til, at de er der.

Hvad kan du selv gøre?

Forsøg at sænke dit bekymringsniveau.

Måske oplever du, at du bliver bekymret over tinnitus, men tinnitus er ikke et farligt fænomen, og hvis du kan mindske din bekymring, vil det have en positiv effekt på generne.

Hold op med at google! Der er ca. 56 millioner søgeresultater på ordet tinnitus. Det kan være svært at sortere i fakta og fup, og du vil ofte føle dig mere forvirret, bekymret og irriteret efter en google-søgning.

Lydfølsomhed er heller ikke et farligt fænomen. Prøv at berolige dig selv, hvis du griber dig selv i at blive bekymret. Hvis du kan mindske din bekymring, vil det have en positiv effekt på generne.

Flyt dit fokus tilbage på det, der er vigtigt.

Hvis du har været bekymret for tinnitus i en lang periode, har du måske haft tendens til at overvåge den. Hvornår er den der? Hvordan lyder den? Ændrer den tone, styrke, placering? Dette er med til at fastholde din opmærksomhed på tinnitus. Men tinnitus er ikke noget farligt, og du behøver ikke bruge din energi på at holde øje med den. Brug i stedet din energi på de aktiviteter, der øger din livskvalitet: Gå en tur, læs en bog, strik, gå på en cafe, se en film osv.

Gør noget ved de forstærkende faktorer.

Gener fra tinnitus og lydfølsomhed kan blive påvirket i en negativ retning af forstærkende faktorer såsom:

 • Stress, herunder PTSD
 • Angst eller depression
 • Højt bekymringsniveau
 • Uvished om fremtiden (job, familie, pludseligt opståede kriser)
 • Hovedpine
 • Nakkesmerter og spændinger
 • Dårlig søvn
 • Kroniske sygdomme 

Hvis du oplever en eller flere af faktorerne, er det en god ide, at gøre hvad du kan for at mindske disse.

Brug lydstimulering.

Tinnitus generer oftest, når der ikke er så meget lyd i dine omgivelser, fx når du skal sove eller gerne vil slappe af. Her kan det hjælpe dig at bruge behagelig lyd til at flytte fokus fra tinnitus.

Hvis du er lydfølsom, vil du sikkert synes, det er behageligt at søge stilheden og måske også bruge høreværn/ørepropper for at slippe for generende omgivelseslyd. Problemet er bare, at du så vænner dig til, at lydniveauet generelt er svagere, og dermed på den lange bane forværrer din tilstand. Det vil hjælpe dig til at blive mere tolerant, hvis du bruger behagelig lyd til at stimulere din høresans. På den måde flytter du fokus fra generende lyde i omgivelserne til det, du selv har bestemt, du gerne vil høre.

Behagelige lyde kan fx være naturlyde eller meditativ musik, der kan hentes ned fra nettet enten til download eller via en app.

Mindfullness

Mindfulness har en positiv virkning på tinnitus, så måske kan du melde dig til et kursus i mindfulness.

Indsatser fra CSV

Hotline for tinnitus og lydfølsomhed

Vores tinnitus/lydfølsomhed-hotline er åben for telefonisk vejledning og rådgivning hver torsdag fra kl. 9.00 til kl. 10.30 på tlf. 82 56 11 04.

Webinarrække om tinnitus og lydfølsomhed

Hvis du er generet af tinnitus og lydfølsomhed, kan vi tilbyde et introduktionskursus med information og hjælp til selvhjælp. Hvis din nærmeste pårørende har lyst, er de meget velkommen til at deltage. På introduktionskurset får du præsenteret følgende emner:

 • Ørets anatomi og høresansen
 • Evidensbaseret viden om tinnitus og lydfølsomhed
 • Hjælp til selvhjælp
 • Overblik over mulighederne for hjælp til at håndtere generne i dagligdagen
 • Tekniske hjælpemidler
 • Søvnbesvær

Efter introduktionskurset kan du blive henvist til individuel undervisning, hvis du har behov for det. 

Seminar om lydfølsomhed som følge af PCS

Hvis du oplever nedsat tolerance for omgivelseslyd som følge af PCS, kan du få mulighed for deltage på et kursus (1 - 1½ time) med information og hjælp til selvhjælp. På holdet får du præsenteret følgende emner:

 • Træthed, alarmberedskab og sansning
 • Ørets anatomi og høresansen
 • Håndtering af lyd vs støj
 • Hjælp til selvhjælp 
 • Hensigtsmæssig brug af høreværn/ ørepropper.
 • Strategier til at håndtere generne i dagligdagen
Eneundervisning i håndtering af tinnitus og lydfølsomhed

I undervisningen kan du lære at håndtere tinnitus og lydfølsomhed i din dagligdag, så det generer dig mindst muligt. På baggrund af en udredende samtale aftaler du og din hørepædagog mål og omfang for undervisningen inden for følgende overordnede emner:

 • At lære at leve med tinnitus (habituering)
 • Gentilvænning til omgivelseslyd (desensibilisering)
 • Lydstimulering
 • Søvnbesvær