Synsvanskeligheder som følge af PCS

En del mennesker med langvarige følger af hjernerystelse (PCS) oplever også vanskeligheder med deres syn.

Årsag

Synssansen arbejder tæt sammen med kroppens øvrige sanser (særligt balance og muskel-led-sans). Ved en hjernerystelse kan hjernens bearbejdning af synsindtryk og synets samarbejde med øvrige sanser forringes, og det kan derfor påvirke udførelsen af mange aktiviteter, der involverer synet. Denne påvirkning kan være midlertidig eller langvarig.

Kendetegn

Synsvanskeligheder som følge af hjernerystelse kan f.eks. opleves som, at du er blevet mere lysfølsom, har svært ved at orientere dig når du bevæger dig, får ondt i øjnene og bliver træt i hovedet, når du læser eller udfører skærmarbejde. Er synet påvirket efter en hjernerystelse, kan man opleve en eller flere af følgende gener:

 • Dobbeltsyn
 • Fokuseringsbesvær
 • Besvær med at afstandsbedømme 
 • Besvær med at vurdere hastigheden på bevægelser
 • Klodsethed, taber ting, går ind i ting 
 • Forvirring over, hvor man selv er i forhold til omverdenen 
 • Hovedpine/migræne ved læsning og brug af computer
 • Smerter og opspænding omkring øjnene og i panden
 • Svimmelhed og/eller kvalme ved lyspåvirkning

Symptomerne kan vare ved i flere måneder eller år efter hovedtraumet. Det kan føles trættende at bruge synet og opleve de overstående symptomer igennem længere tid. Det er fordi, hjernen bruger meget energi på at korrigere for den nedsatte synsfunktion, og du kan derfor opleve, at du får svært ved at koncentrere dig, huske eller holde overblik.

Hvad kan du selv gøre?

Råd til at håndtere dine vanskeligheder i hverdagen.
 • Husk stadig at bevæge dig dagligt (uden at overanstrenge dig).
 • Husk at indlægge pauser under læsning. 
 • Brug kasket, sol- eller filterbriller i de situationer, hvor din lysfølsomhed generer dig. Det er dog vigtigt, at du ikke forsøger at afskærme dig fra lyset hele tiden, men også vænner dig til lys igen i små mængder ad gangen.
 • Sørg for at dine lamper ikke har direkte indkig til pærerne. Derudover kan du lægge mærke til, om nogle lamper giver meget lys i forhold til omgivelserne og dermed har store variationer i lys/skygge. 
 • Juster på lyset på skærmen, hvis du oplever gener, når du læser på computer, tablet eller smartphone. På de fleste mobiltelefoner kan du i ’Indstillinger’ finde Nightshift, som kan skrue ned for det blå lys. 
CSV anbefaler desuden:
 • At du får dit syn tjekket hos en øjenlæge eller optiker så du, om nødvendigt, er korrekt korrigeret med briller, inden du henvender dig til CSV. 
 • At du opsøger en neurooptometrist i privat regi, hvis du allerede ved, at du har behov for synstræning. 
 • At du opsøger en fysioterapeut, hvis du har smerter i nakkeregionen eller kæben. Da problemer med nakke og kæbe kan indvirke på synet, anbefaler vi at du får udredt og påbegyndt evt. genoptræning før en synsindsats på CSV. 
 • At du opsøger smertebehandling gennem egen læge, hvis du har stærke hovedsmerter eller smerter andre steder i kroppen.
 • At du opsøger egen læge, hvis du har tegn på depression eller andre psykiske vanskeligheder.

Indsatser fra CSV

Neurooptometrisk udredning

Oftest vil du komme til en neurooptometrisk udredning først. CSVs neurooptometrist afdækker synsfunktionen og afklarer, om du har brug for optiske hjælpemidler, special-undervisning eller skal henvises til andet tilbud.

Hvis du er udredt i privat regi hos optiker/neurooptometrist indenfor det sidste år, anvender vi den eksisterende (neuro)optometriske udredning som grundlag for det videre forløb, hvorfor du ikke kommer til neurooptometrist på CSV.

 

Udredning ved synskonsulent

Synskonsulenten vil udrede, om du har behov for specialundervisning i kompenserende strategier. Det vil typisk være, hvis du har svært ved at læse og bruge dit syn i almindelige dagligdags aktiviteter og færden.

Udredning ved IKT-synskonsulent

IKT (Informations- og kommunikationsteknologi) -konsulenten kan udrede, om du har behov for special- undervisning i kompenserende strategier eller særlige indstillinger for at kunne anvende telefon eller arbejde ved en computer/tablet.

Afprøvning af hjælpemidler

Du kan søge hjælpemidler gennem dit jobcenter, hvis du har vanskeligheder ved at bruge synet, når du skriver/læser i forbindelse med dit arbejde.  

Dit jobcenter kan bede CSV om at afprøve synskompenserende hjælpemidler sammen med dig. Det kan f.eks. være filtre, belysning eller alternativ betjening til PC og telefon. Vi kan også vejlede og rådgive dig, hvis du selv ønsker at købe synshjælpemidler. 

 

Undervisning

Specialundervisning er individuelt tilrettelagt undervisning, der iværksættes med henblik på at kompensere eller afhjælpe aktivitets- eller deltagelsesproblematikker. Undervisning kan hjælpe dig med at forstå dine synsvanskeligheder og hvordan de påvirker din dagligdag. 

CSV kan tilbyde undervisning i synskompenserende strategier indenfor områderne: 

 • Læsning 
 • ADL – Almindelige Daglige Aktiviteter 
 • Orientering og Mobility 
 • IKT - Indstilling af computer, tablet eller smartphone