Tekniske hjælpemidler

Få hjælp til ansøgning og afprøvning af tekniske hjælpemidler, der kan støtte kommunikation og tilgængelighed. Få undervisning i brug af tekniske hjælpemidler.

Årsag

Tekniske hjælpemidler tilbydes personer, der har et tab eller nedsættelse i en kropslig eller mental funktion (funktionsnedsættelse). Dette kan fx være en hørenedsættelse, synsnedsættelse, hjerneskade eller bevægelses tab. Disse kan gøre det vanskeligt at kommunikere eller begå sig i hverdagen på lige fod som andre. Det er muligt at kompensere for funktionsnedsættelsen ved hjælp af kompenserende strategier eller ved at benytte sig af et teknisk hjælpemiddel. 

Formålet med afprøvning og undervisning i brug af tekniske hjælpemidler er at du bliver mere selvstændig og få bedre mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre.

Hjælpemidler til alternativ kommunikation og betjening

Hvad kan du få hjælp til?

Hvis du oplever vanskeligheder med at kommunikere i tale og/eller på skrift, kan du benytte alternativ kommunikation, som fx mimik, gestik og kropssprog. Derudover findes der en række teknologiske løsninger, der kan hjælpe dig med at kommunikere på en alternativ måde, eller helt erstatte den verbale kommunikation. Det kunne fx være:

 • Skriftsprogsbaserede hjælpemidler, hvor du skriver dig til det, du gerne vil sige.
 • Visuelle/symbolbaserede hjælpemidler, hvor du kommunikerer ved udpegning af symboler og/eller billeder.

 

Meget af det IT-udstyr, vi benytter os af i dag, har til en vis grad indbyggede muligheder for alternativ betjening (også kaldet tilgængelighed), men hvis dette ikke er tilstrækkeligt, findes der en række tekniske hjælpemidler, der kan give dig yderligere mulighed for at betjene dit udstyr på en alternativ måde. Det kan fx være:

 • Stemmestyring og diktering
 • Alternative mus
 • Alternative tastaturer
 • Øjenstyring
 • Hovedstyrring
 • Mundstyring
 • 0/1-kontakter/betjeninger
Ansøgningsprocedurer for borgere i Københavns Kommune.

Herefter beder den myndighed, du har ansøgt hos, evt. os om at vurdere hvilket hjælpemiddel, CSV kan anbefale. På baggrund af vores vurdering og gælden lov, træffer de en afgørelse, som sendes til dig.

Hvis du er i arbejde og overvejende skal bruge hjælpemidlet i arbejdsmæssig sammenhæng, kan du henvende dig hos CSV, og så kan CSV vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig. 

Hvis du er forælder til et barn under 18 år, eller hvis du er studerende, kan du henvende dig til CSV, og CSV kan vejlede dig om, hvad du skal gøre.

Høretekniske hjælpemidler

Hvad kan du få støtte til?

Du kan søge om høretekniske hjælpemidler, hvis du oplever vanskeligheder med at høre på trods af forstærkning fra dine høreapparater. 

Dette kan være vanskeligheder ved:

 • at høre alarmering (dørklokke, røgalarm, telefon eller babyalarm).
 • at høre og forstå talen fra TV.
 • at kunne deltage i en samtale over telefonen eller i sociale sammenhænge.

Behovet kan både opleves privat, på arbejde eller på uddannelse.

Ansøgningsprocedurer for borgere i Københavns Kommune.

Herefter beder den myndighed, du har ansøgt hos, evt. os om at vurdere hvilket hjælpemiddel, CSV kan anbefale. På baggrund af vores vurdering og gælden lov, træffer de en afgørelse, som sendes til dig.

Hvis du er i arbejde og overvejende skal bruge hjælpemidlet i arbejdsmæssig sammenhæng, kan du henvende dig hos CSV, og så kan CSV vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig. 

Hvis du er forælder til et barn under 18 år, eller hvis du er studerende, kan du ringe til os, og vi kan vejlede dig om, hvad du skal gøre.

Synshjælpemidler

Hvad kan du få støtte til?

Synsvanskeligheder kan give behov for kompensation ved en række forskellige hjælpemidler. Du kan få hjælp til at søge og afprøve sådanne hjælpemidler på CSV. Du kan eksempelvis have behov for:

 • Hjælpemidler der giver en mere optimal belysning.
 • Hjælpemidler der kan forstørre tekst såsom håndlupper, lupbriller, luplamper, elektroniske lupper, forstørrelsesapparater = CCTV eller digitale forstørrelsesprogrammer.
 • Hjælpemidler der bruger lyd, så du kan betjene dem vha. stemmen og hørelsen i stedet for synet: talende vægte, talende ure, lydbogsafspillere, digitale oplæsningsprogrammer og dikteringsprogrammer.
 • Hjælpemidler der kan lette transport og bevægelighed: stokke og kikkertbriller.
 • Hjælpemidler der kan kompensere for almindelig daglig livsførelse såsom særlige knive til madlavning.
Ansøgningsprocedurer for borgere i Københavns Kommune.

Der er visse betingelser, som du skal opfylde, før du kan få synshjælpemidler. Du skal have en synsstyrke på 6/18 (0.3) eller mindre på dit bedste øje eller have en betydelig synsfeltsdefekt. Lidelsen skal være varig.

 • Hvis du er fyldt 65 år og bor i eget hjem, skal du henvende dig til dit Lokalområdekontor.
 • Hvis du er fyldt 65 år og bor på plejecenter eller har behov for et personligt hjælpemiddel, skal du henvende dig til Hjælpemiddelcentret.

Herefter beder det sted, hvor du har søgt, os om at vurdere hvilket hjælpemiddel, vi kan anbefale. På baggrund af vores vurdering træffer de en afgørelse, som sendes til dig.

Hvis du er i arbejde og overvejende skal bruge hjælpemidlet i arbejdsmæssig sammenhæng, kan dit Jobcenter vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig.

Hvis du er under 65 år, kan Borgercenter Handicap vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig.

Hvis du er forælder til et barn under 18 år, kan du ringe til os, og vi kan vejlede dig om, hvad du skal gøre.

Indsatser fra CSV

Afprøvning af hjælpemidler til alternativ kommunikation og betjening.

  Vi har erfaring i at finde løsninger til alternativ kommunikation og betjening og kan i den forbindelse bl.a. tilbyde dig:

  • Udredning af behov og ressourcer.
  • Udvælgelse og afprøvning af løsninger.
  • Hjælp til ansøgning hos de respektive instanser.
  • Hjælp til installation og tilpasning af udstyr.
  • Instruktion og undervisning i brug af hjælpemidlet.
  • Generel rådgivning og vejledning i forbindelse med alternativ kommunikation og betjening.
  Undervisning i brug af hverdagsteknologi.

  Hvis du på grund af en funktionsnedsættelse oplever vanskeligheder med at betjene dine elektroniske enheder, fx telefon, tablet eller computer, kan du hos os få undervisning i at bruge disse enheder.

  Vi kan i den forbindelse bl.a. tilbyde dig:

  • Instruktion og undervisning i brug af hverdagsteknologi.
  • Undervisning i skriftlig kommunikation og inddragelse i det digitaliserede samfund.
  Teknologigruppens åbne træffetid.

  Hvis du er borger i Københavns Kommune kan du benytte dig af teknologigruppens åbne træffetid.

  I den åbne træffetid kan du:

  • Få viden om hvilke tekniske hjælpemidler der findes til alternativ betjening af pc, tablet og telefon.
  • Få viden om hvilke tekniske hjælpemidler der findes til alternativ kommunikation, struktur og planlægning.
  • Få vejledning og hjælp til at søge om tekniske hjælpemidler til privat og arbejdsbrug.
  • Blive kort geninstrueret i hvordan du bruger dine hjælpemidler.
  • Få lettere teknisk hjælp.

  Du kan med fordel medbringe en pårørende til den åbne træffetid.

  Den åbne træffetid er beregnet til kortere henvendelser uden forudgående aftale. Kan årsagen til fremmødet ikke løses i træffetiden, vil læreren/konsulenten sørge for, at du får en aftale til yderligere vejledning eller henvise dig videre til rette instans.

  Vi gør opmærksom på, at CSV registrerer dit besøg på dit CPR-nummer.

   

  Åben træffetid i Bystævneparken 20 

  Torsdage mellem kl. 12:00 og 14:00 i lokale 0.35

   

  På grund af COVID-19 anbefaler vi, at du ringer til CSV før du møder op til åben træffetid, for at undgå kødannelse.