Kognitive vanskeligheder

Kognition er betegnelsen for vores evne til at tilegne os viden og bruge vores erfaringer. Kognition dækker over mange færdigheder og kognitive vanskeligheder opstår, når en eller flere af disse færdigheder er påvirkede.

Årsag

 

Kognitive vanskeligheder opstår efter en skade i hjernen. Nogle gange opstår de, fordi områder i hjernen med ansvar for nogle bestemte færdigheder bliver beskadiget. Andre gange oplever man, at kognitive vanskeligheder kan være en følge af hjernetræthed. Hjernetræthed er en almindelig følge af en hjernerystelse/ hjerneskade, som kan gøre os dårligere i stand til at koncentrere os, huske, planlægge, have overblik og tage initiativ. 

Kendetegn

Kognitive vanskeligheder varierer meget fra person til person og de kommer til udtryk på mange måder. Du kan for eksempel have svært ved:

 • at fastholde opmærksomheden i en samtale.
 • at være opmærksom på flere ting samtidig.
 • at koncentrere dig i længere tid ad gangen, fx om at læse en avis eller se nyheder. 
 • at huske indholdet af en samtale, navne, eller aftaler. 
 • at indlære et nyt stofområde eller forstå en instruktion. 
 • at planlægge ugens aftaler f.eks. et besøg hos nogle venner.
 • at færdiggøre en opgave, som du har påbegyndt og få gjort færdig.  
 • at tage initiativ til at lave aftaler med venner og familie eller få lavet mad.    
 • at lægge en plan for, hvordan et problem skal løses og hvad der kan gøres, hvis der opstår forhindringer undervejs.

Det er ikke sikkert, at du oplever alle disse vanskeligheder. Nogle kan være mere fremherskende end andre.

Hvad kan du selv gøre?

Fortæl andre om dine vanskeligheder.

Man kan ikke se på en person, at de har kognitive vaskeligheder, hvorfor man også kalder dem "de skjulte" følger af hjerneskaden.

Tal med dine omgivelser om, hvordan din skade påvirker dig. Det kan gøre det lettere for dig, hvis dine pårørende ved mere om, hvor du har dine vanskeligheder. På denne måde bliver de bedre i stand til at støtte dig og vise hensyn.

Spar på energien.

Tænk over hvordan du planlægger din tid, så du bruger dine ressourcer bedst muligt. Hvis du skal deltage i et arrangement, der er energi- og opmærksomhedskrævende, så hold gerne pauser eller deltag i begrænset omfang. Det kan også være, at du skal undlade at arrangere andre krævende aktiviteter op til eller bagefter det andet arrangement.

Brug en kalender til at huske dine aftaler og få overblik over din hverdag.

Få et overblik over dine vanskeligheder.

Nederst på siden finder du vores pjece om kognitive vanskeligheder. Her kan du se en liste over de vanskeligheder man oftest oplever og idéer til hvad man kan gøre for at hjælpe sig selv.

Du kan udfylde pjecen og tage den med til din første samtale på CSV. Det vil hjælpe din underviser med at forstå de vanskeligheder du oplever, og vejlede dig bedst muligt.

Indsatser fra CSV

Eneundervisning

I undervisningen finder vi sammen ud af, hvilke vanskeligheder du oplever og i hvilke situationer, de kommer til udtryk. Med det udgangspunkt, vejleder og rådgiver vi dig og dine pårørende til bedst at kunne håndtere følgerne. Undervisningen indeholder:

 • Information om hjernen og de kognitive funktioner.
 • Støtte til bedre at forstå, hvordan dine vanskeligheder påvirker din hverdag.
 • Hjælp til at få øje på dine bevarede ressourcer, og hvordan disse kan bruges til din fordel.
 • Øvelser, der udfordrer dig på dine vanskeligheder.
 • Strategier, du kan bruge for at kompensere for dine vanskeligheder i hverdagen.
 • Nyorientering i livet med en hjerneskade.
Holdundervisning

Vi underviser små hold med 6-8 deltagere. Du vil blive sat på hold sammen med andre, der oplever lignende vanskeligheder. Vores hold er et godt forum for erfaringsudveksling.

Pjecer og information til download