Hjernetræthed

Hjernetræthed er betegnelsen for den særlige træthed, som kan opstå efter en hjernerystelse, blodprop eller blødning i hjernen. Symptomer på hjernetræthed kan kan ligne det, man oplever, hvis man har været udsat for længere tids belastning.

Årsag

Forskningen peger på, at hjernetræthed skyldes, at hjernen efter en hjerneskade anvender et langt større område for at klare samme opgave, som en mere afgrænset del af hjernen før kunne klare. Hjernetræthed kan forstås som en konsekvens af hjernens måde at arbejde på efter en hjerneskade. Hjernen arbejder på højtryk og forsøger at kompensere for det område i hjernen, der er skadet.

For nogen går hjernetræthed hurtigt over, men andre er udfordrede af den i lang tid. Det har vist sig, at op til 80% med hjernetræthed kommer sig efter nogle måneder. Der forskes for tiden i, hvorfor ikke alle kommer sig lige hurtigt.

Meget få personer med hjerneskade undgår helt hjernetræthed. Årsagen til dette er ukendt.

Kendetegn

Træthed er den hyppigste klage hos mennesker der oplever senfølger af hjernerystelse eller apopleksi. Trætheden påvirker ens dagligdag og muligheder for at deltage i familien, i arbejdslivet og for at have en aktiv fritid. De typiske symptomer på hjernetræthed er:

 • hurtigt tab af energi.
 • unormal lang restitution efter udtrætning.
 • nedsat koncentrationsevne.
 • hukommelsesproblemer.
 • nedsat initiativ.
 • irritabilitet.
 • søvnproblemer.
 • lyd og lysfølsomhed.
 • stress.
 • hovedpine.

Hvad kan du selv gøre?

Vær åben om dine vanskeligheder

Første skidt er, at du selv bliver opmærksom på problemet og at omgivelserne også bliver opmærksomme på det. Fx kan du fortælle, at du gerne vil komme med til en fødselsdag, men at du kun bliver en time.

Sæt gerne ord på problemet over for andre. Fortæl hvad det er for ting og situationer, som nu virker udtrættende på dig. På den måde undgår du, at andre misforstår dig og tror, at du fx ikke gider at være sammen med dem.

Hold pauser og tag det med ro

Der findes ikke en konkret behandling for hjernetræthed, men det hjælper at hvile sig og at nedsætte tempoet.

For mange tager det lang tid at restituere sig, hvis man overanstrenger sig. Derfor er det vigtigt, at du ikke overanstrenger dig. Du kan lave et ugeskema, hvor du planlægger og prioriterer opgaver. Husk også at lægge pauser ind i dit ugeskema.

Hvis du lider af søvnforstyrrelser, er det en god idé, at du også rådfører dig med din læge.

Mindfullness

Forskningen har påvist, at mindfulness kan være brugbart i forhold til de kognitive vanskeligheder, som man kan opleve i forbindelse med hjernetræthed. Mindfulness kan desuden lære dig selv at tage ansvar for det, som sker i dit liv, og gøre noget godt for dig selv.

 • Mindfulness hjælper på hjernetrætheden ved at: 
 • styrke din selvindsigt og evne til at mærke dig selv.
 • øge din evne til at restituere dig og slappe af.
 • mindske smerte og hjælpe dig med at håndtere smerter.
 • give dig mere energi og livsglæde.
 • forbedre din selvfølelse.
 • styrke din opmærksomhed.
 • bibringe dig en øget evne til at håndtere stress.

Mange oplever, at de fungerer bedre kognitivt og får øget livskvalitet ved at arbejde med trætheden.

Indsatser fra CSV

Undervisning

På CSV kan du få hjælpe til at lære at kompensere for hjernetræthed, hvis du har langvarige følger efter hjernerystelse eller efter apopleksi. Vi underviser i energiforvaltning og mestring af trætheden. Vi kan hjælpe dig med at finde støttende strategier, så at din hverdag bliver nemmere at overskue. Undervisningen har til formål at hjælpe dig med at planlægge og prioritere i din hverdag, så du kan opnå øget livskvalitet. Gennem undervisningen lærer du bl.a. at forvalte din energi og undgå overanstrengelse.

Pjecer og information til download