Kurser for professionelle

Se aktuelle kurser her.

Bedre kommunikation med ældre borgere

Kursusbeskrivelse

Kursusindhold

Viden om hensigtsmæssig kommunikationen med ældre borgere. Mærk på egen krop hvordan det er at have syns-, høre- og talevanskeligheder.

Der vil være oplæg til erfaringsudveksling og diskussion af situationer fra jeres hverdag i borgernes hjem eller på plejehjemmet.

I vil få svar på spørgsmål som:

  • Hvad er en samtale og hvad kræver den af begge parter for at den lykkes?
  • Typiske tale-, syns- og hørevanskeligheder hos ældre og hvad kan du som personale gøre for at støtte?
  • Findes der ikke en dims?  - Simple kommunikationshjælpemidler og -strategier

Udbytte

Bedre kommunikation mellem jer og de ældre borgere, med henblik på at lette jeres arbejde med borgerne og give dem bedre muligheder for at deltage i beslutninger om deres eget liv.

Målgruppe

Plejehjemspersonale og hjemmehjælpere (sygeplejersker, sosu hjælpere og -assistenter). 
Holdundervisning ca. 10-20 deltagere. Oplæg (teori, metode, strategier) og praktiske øvelser med feedback.

Undervisere

Helle Pape Eriksen (hørekonsulent), Morten Kristoffersen (kommunikationsteknologi-konsulent), Sarinti N. Christensen (synskonsulent), Dorte Mohaban Saltoft (talekonsulent).

Kursusinformation

Tid:

Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 9-12

Sted:

CSV, Salen, Bystævneparken 20, 2700 Brønshøj

Pris:

1000,- kr.

Tilmelding:

Kontakt Grethe Bille på tlf. 8256 1142, ml. kl. 9 og 15 eller mail fs2a@kk.dk for tilmeldingsblanket.

Tilmeldingsfrist tirsdag den 24. maj 2022

Samtalestøtte til voksne med afasi (SCA™)

Kursusbeskrivelse

Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA™-metoden) er en canadisk metode udviklet til samtalepartnere til afasiramte. Samtalepartneren lærer at støtte den afasiramtes forståelse og udtryksmuligheder, så samtalerne bliver mere ligeværdige og indholdsrige.

Kursusindhold

Viden om afasi, kommunikation med afasiramte, Samtalestøtte/SCA™ (metode, principper, redskaber). Videoklip af samtaler mellem afasiramte borgere og logopæd. Øvelser med og uden afasiramte borgere.

Udbytte

Deltagerne får en indføring i SCA™-metodens teori og redskaber, ser metoden anvendt og prøver selv at bruge metoden i praksis - med øvrige deltagere og med afasiramte borgere. Deltagerne bliver klædt på til at komme i gang med at anvende Samtalestøtte i samtale med afasiramte i deres arbejde. Kurset har således fokus på den praktiske tilegnelse af en ny kommunikationsmetode og IKKE på at lære deltagerne at træne afasiramte borgeres sprog.

Målgruppe

Fagpersoner som møder afasiramte borgere i deres arbejde, fx plejepersonale, ergo- og fysioterapeuter, hjemmevejledere, sagsbehandlere, hjerneskadekoordinatorer, logopæder, læger og psykologer.

Undervisere

SCA™-certificerede logopæder fra CSV.

Undervisningsform

Holdundervisning ca. 6-10 deltagere. Oplæg (teori, metode, redskaber), erfaringsudveksling, video-observationer, praktiske øvelser med feedback.

Kursusinformation

Tid

Nyt kursus forventes i efteråret 2022

Sted

Bystævneparken 20, 2700 Brønshøj

Pris

Kr. 2.000,-.
Prisen er inkl. frokost (sandwich og drikkevarer) samt eftermiddagskaffe/-te og kage.

Tilmelding

Ny dato forventes i efteråret 2022.
Kontakt Grethe Bille på tlf. 8256 1142, ml. kl. 9 og 15 eller mail fs2a@kk.dk for tilmeldingsblanket.

Hvis I er en gruppe af interesserede, er I også velkomne til at henvende jer om eventuel afholdelse af en fælles dag.

CSV-modellen for stammeundervisning af voksne og unge

Kursusbeskrivelse

Kursusindhold

På CSV har vi en mangeårig erfaring for, at undervisning, der tager afsæt i egen målsætning og inddrager mange forskellige tilgange til stammeproblematikken, giver en effektfuld og vedvarende hjælp til personer, der stammer.

Det er også vores erfaring, at når en ændring af talemønstret går hånd i hånd med en erkendelses- og selvudviklingsproces, giver det en blivende bedring af kommunikation og livs-udfoldelse. Ved at ændre fastlåste overbevisninger, negative tankemønstre og skamfølelser etc. skabes et mere solidt og fleksibelt psykisk fundament for de kommunikative ændringer.

I forhold til målsætning er vi inspireret af ACT – Accept and Commitment – tilgangen, som siger, at man har størst succes med at nå sine mål, hvis de bygger på ens vigtigste livsværdier.

På den tekniske side har vi fundet stor inspiration i McGuire-tilgangen. På det følelsesmæssige plan tager vi udgangspunkt i nervesystemets iboende funktioner og er bl.a. inspireret af Porges Polyvagale teori, Compassion-fokuseret terapi herunder skambearbejdning, selvomsorg og mentale forestillings-billeder. På det kognitive område inddrager vi bl.a. arbejdet omkring automatiske tanker, tankefælder, negative tanke-mønstre etc. samt Mindfulness i forhold til at øge den indre ro og selvobservation.

På kurset vil vi lægge vægt på den praktiske anvendelse af teknikker og teorier.

Udbytte

Deltagerne får en indføring i vores metode og de forskellige tilgange, vi benytter os af, både teoretisk og praktisk og bliver gennem øvelser i stand til at inddrage den i egen undervisning, hvis udkomme derved vil blive mere virkningsfuldt og langtidsholdbart.

Målgruppe

Logopæder, der arbejder med voksne og unge fra ca. 13 år.

Undervisere

Lise Reitz, logopæd
Inge Brink Hansen, logopæd

Program

  • Indføring i vores metode
  • Gennemgang af inspirationskilder
  • Drøftelser i grupper/plenum
  • Praktiske øvelser
Kursusinformation

Tid

Nyt kursus forventes i efteråret 2022.

Sted

CSV, Frankrigsgade 4, 2300 København S eller
CSV, Bystævneparken 20, 2700 Brønshøj

Pris

Kr. 4000,-.
Prisen er inkl. morgencroissant, frokost (sandwich og drikkevarer) samt eftermiddagskaffe/-te og kage.

Tilmelding

Ny dato forventes i efteråret 2022.
Kontakt Grethe Bille på tlf. 8256 1142, mellem kl. 9 og 15 eller mail fs2a@kk.dk for tilmeldingsblanket.

OBS: Max. 12 deltagere.

Detaljeret program fremsendes inden kursusstart.