Kurser for professionelle

Se aktuelle kurser her.

Kommunikative vanskeligheder efter en hjerneskade

Vis alle

Kursusbeskrivelse

Kursusindhold
Viden om forskellige typer af kommunikations­vanskeligheder, der kan opstå som følge af en hjerneskade fx afasi, dysartri, kognitive kommunikationsvanskeligheder (KKV). Deltagerne introduceres til, hvordan man kan hjælpe den ramte med at kommunikere blandt andet ved en kort indføring i samtalestøtte.

 

Udbytte
Efter kurset vil deltagerne kunne skelne mellem afasi, dysartri og KKV. De vil have mere mod på at tale med personer med kommunikative vanskeligheder efter en hjerneskade, og deltagerne vil desuden have nogle redskaber og strategier, som de kan bruge, når de taler med disse borgere.

 

Hvem kan deltage
Fagpersoner som møder folk, der har kommunikative vanskeligheder efter en hjerneskade. Det kan være sygeplejersker, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, læger, neuropsykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere etc.  

 

Undervisningsform
Holdundervisning ca. 12-20 deltagere. Oplæg (teori, metode, redskaber), erfaringsudveksling, videoklip, praktiske øvelser med feedback.

 

Underviser
Susanne Frimer-Rasmussen, logopæd.

Kursusinformation

Tid

Vi forventer nyt kursus i løbet af efteråret 2024 og tager løbende imod tilmeldinger og melder en dato ud, når der er nok tilmeldinger.

 

Sted

CSV, Frankrigsgade 4, 2300 København S.

 

Pris

Kr. 1.125 pr. deltager.
Prisen er inkl. frokost (sandwich og drikkevarer) samt eftermiddagskaffe/-te og kage.

 

Tilmelding

Information kommer, når næste kursusdag er planlagt.

Kontakt Grethe Bille på tlf. 8256 1142, mellem kl. 9 og 15 eller mail fs2a@kk.dk vedrørende tilmelding.

OBS: Max. 20 deltagere, kurset aflyses ved mindre end 8 tilmeldte deltagere. 

Kursus i samtalestøtte til voksne med afasi

Vis alle

Kursusbeskrivelse

Kursusindhold


Kurset indeholder både teori og praksis. Teori om afasi og kommunikation med borgere med afasi. Indføring i samtalestøtte (metoder, principper, redskaber). Videoklip af samtaler mellem borgere med afasi og samtalepartnere. Samtaleøvelser med andre kursusdeltagere og borgere med afasi.

Samtalestøtte, som det bliver præsenteret på kurset, bygger både på SCATM- og KomTil-metoden.

SCA: Supported Conversation for Adults with Aphasia. Canadisk metode.

KomTil: Kommunikativ Tilgængelighed. Dansk metode.

Begge metoder gør samtalepartnere i stand til at støtte borgere med afasi til at kommunikere bedre (forstå og udtrykke sig). Det handler om kommunikativ tilgængelighed og om at inddrage borgere trods besvær med at kommunikere, så samtalerne bliver mere ligeværdige og indholdsrige.

Udbytte

Deltagerne får strategier og redskaber, de kan bruge i samtale med borgere med afasi. Deltagerne bliver klædt på til at anvende samtalestøtte i samtale med borgere med afasi.

Hvem kan deltage

Fagpersoner som møder borgere med afasi i deres arbejde, f.eks. plejepersonale, ergo- og fysioterapeuter, hjemmevejledere, sagsbehandlere, hjerneskadekoordinatorer, logopæder, læger, psykologer.

Undervisere

KomTil og/eller SCA-certificerede logopæder fra CSV.

Kursusinformation

Tid

Vi forventer nyt kursus i løbet af efteråret 2024 og tager løbende imod tilmeldinger og melder en dato ud, når der er nok tilmeldinger.

Sted

CSV, Bystævneparken 20a, 2700 Brønshøj

Pris

Kr. 2250,-.
Prisen er inkl. morgencroissant, frokost (sandwich og drikkevarer) samt eftermiddagskaffe/-te og kage.

Tilmelding

Information kommer, når næste kursusdag er planlagt.

Kontakt Grethe Bille på tlf. 8256 1142, mellem kl. 9 og 15 eller mail fs2a@kk.dk vedrørende tilmelding.

OBS: Ca. 5-12 deltagere.

CSV-modellen for stammeundervisning af voksne og unge

Vis alle

Kursusbeskrivelse

Kursusindhold

På CSV har vi en mangeårig erfaring for, at undervisning, der tager afsæt i egen målsætning og inddrager mange forskellige tilgange til stammeproblematikken, giver en effektfuld og vedvarende hjælp til personer, der stammer.

Det er også vores erfaring, at når en ændring af talemønstret går hånd i hånd med en erkendelses- og selvudviklingsproces, giver det en blivende bedring af kommunikation og livsudfoldelse. Ved at ændre fastlåste overbevisninger, negative tankemønstre og skamfølelser etc. skabes et mere solidt og fleksibelt psykisk fundament for de kommunikative ændringer.

I forhold til målsætning er vi inspireret af ACT – Accept and Commitment – tilgangen, som siger, at man har størst succes med at nå sine mål, hvis de bygger på ens vigtigste livsværdier.

På den tekniske side har vi fundet stor inspiration i McGuire-tilgangen. På det følelsesmæssige plan tager vi udgangspunkt i nervesystemets iboende funktioner og er bl.a. inspirerede af Compassion-fokuseret terapi herunder skambearbejdning, selvomsorg og mentale forestillingsbilleder. På det kognitive område inddrager vi bl.a. arbejdet omkring automatiske tanker, tankefælder, negative tankemønstre etc. samt Mindfulness i forhold til at øge den indre ro og selvobservation.

På kurset vil vi lægge vægt på den praktiske anvendelse af teknikker og teorier.

Udbytte

Deltagerne får en indføring i vores metode og de forskellige tilgange, vi benytter os af både teoretisk og praktisk, og bliver gennem øvelser i stand til at inddrage den i egen undervisning, hvis udkomme derved vil blive mere virkningsfuldt og langtidsholdbart.

Målgruppe

Logopæder, der arbejder med voksne og unge fra ca. 13 år.

Undervisere

Lise Reitz, logopæd
Inge Brink Hansen, logopæd

Program

 • Indføring i vores metode
 • Gennemgang af inspirationskilder
 • Drøftelser i grupper/plenum
 • Praktiske øvelser

Kursusinformation

Tid

Næste datoer er endnu ikke planlagt.

Sted

CSV, Frankrigsgade 4, 2300 København S

Pris

Kr. 4500,-.
Prisen er inkl. morgencroissant, frokost (sandwich og drikkevarer) samt eftermiddagskaffe/-te og kage.

Tilmelding

Tilmeldingsdato kommer, når de næste kursusdatoer er planlagt.

Kontakt Grethe Bille på tlf. 8256 1142, mellem kl. 9 og 15 eller mail fs2a@kk.dk vedrørende tilmelding.

OBS: Max. 12 deltagere.

Detaljeret program fremsendes inden kursusstart.

Logopæder der arbejder med børn, unge og voksne transpersoner

Vis alle

Kursusbeskrivelse

Kursusindhold

Kurset består af 2 dage. Man kan vælge, om man vil deltage den første, den anden eller begge dage.

Dag 1: Teori – logopædens rolle i transitionen

 • Indblik i transitionen hos børn, unge og voksne transpersoner, og hvilken logopædisk intervention, der er hensigtsmæssig undervejs i processen samt gennemgang af relevant udredningsmateriale.
 • Viden om relevant terminologi på området og logopædens samarbejdspartnere.
 • Viden om mulige psykiske vanskeligheder og stemmemæssig dysfori/ubehag, som kan påvirke logopædens intervention.

Dag 2: Praksis – stemmeundervisning med transpersoner

 • En indføring i CSVs måde at arbejde med transpersoner – både hvad angår individuel undervisning og holdundervisning med voksne transpersoner.
 • Gennemgang og udførelse af specifikke øvelser.
 • Vi laver øvelser og lytter til cases, og sammen bliver vi klogere på transpersonernes stemmer!

Udbytte

Dag 1: Deltagerne får viden og vejledning om logopædens rolle i transitionen. Deltageren bliver indført i relevante overvejelser, man bør gøre i samarbejdet med børn, unge og voksne transpersoner herunder at kunne afdække behovet for stemmeundervisning.

Dag 2: Deltagerne får viden om stemmemodificeringens parametre. De lærer specifikke øvelser til at arbejde med disse parametre og bliver dermed klædt på til at kunne varetage logopædisk stemmeundervisning med voksne transpersoner.

Hvem kan deltage

Kurset henvender sig til logopæder, som arbejder med eller muligvis skal til at undervise voksne transpersoner, samt talepædagoger på børneområdet, fx PPR, som har kontakt med eller muligvis kommer i kontakt med børn og unge transpersoner.

Undervisere

Logopæder fra CSV: Marie Nørgård Olsen og Astrid Thybo.

OBS: Begrænset antal pladser.

Kursusinformation

To dage med henholdsvis teori og praksis i det logopædiske arbejde med transpersoner.

Tid

Næste kursusdatoer er endnu ikke planlagt.

Sted

CSV, Frankrigsgade 4, 2300 København S

Pris

Pr. dag kr. 2.250,-
Begge dage kr. 4.000,-
Prisen er inkl. frokost (sandwich og drikkevarer) samt eftermiddagskaffe/-te og kage

Tilmelding

Information kommer, når næste kursusdatoer er planlagt.

Kontakt Grethe Bille på tlf. 8256 1142, mellem kl. 9 og 15 eller mail fs2a@kk.dk for tilmeldingsblanket.

OBS: Begrænset antal pladser.

Bedre kommunikation med ældre borgere

Vis alle

Kursusbeskrivelse

Kursusindhold

Viden om hensigtsmæssig kommunikationen med ældre borgere. Mærk på egen krop hvordan det er at have syns-, høre- og talevanskeligheder.

Der vil være oplæg til erfaringsudveksling og diskussion af situationer fra jeres hverdag i borgernes hjem eller på plejehjemmet.

I vil få svar på spørgsmål som:

 • Hvad er en samtale og hvad kræver den af begge parter for at den lykkes?
 • Typiske tale-, syns- og hørevanskeligheder hos ældre og hvad kan du som personale gøre for at støtte?
 • Findes der ikke en dims?  - Simple kommunikationshjælpemidler og -strategier

Udbytte

Bedre kommunikation mellem jer og de ældre borgere, med henblik på at lette jeres arbejde med borgerne og give dem bedre muligheder for at deltage i beslutninger om deres eget liv.

Målgruppe

Plejehjemspersonale og hjemmehjælpere (sygeplejersker, sosu hjælpere og -assistenter). 
Holdundervisning ca. 10-20 deltagere. Oplæg (teori, metode, strategier) og praktiske øvelser med feedback.

Undervisere

Helle Pape Eriksen (hørekonsulent), Morten Kristoffersen (kommunikationsteknologi-konsulent), Sarinti N. Christensen (synskonsulent), Dorte Mohaban Saltoft (talekonsulent).

Kursusinformation

Tid:

Vi forventer nyt kursus i løbet af efteråret 2024 og tager løbende imod tilmeldinger og melder en dato ud, når der er nok tilmeldinger.

Sted:

CSV, Salen, Bystævneparken 20, 2700 Brønshøj

Pris:

1125,- kr.

Tilmelding:

Kontakt Grethe Bille på tlf. 8256 1142, ml. kl. 9 og 15 eller mail fs2a@kk.dk vedrørende tilmelding.