Dyskalkuli

Dyskalkuli er specifikke matematikvanskeligheder, også kendt som talblindhed.

Årsag

Dyskalkuli opstår, fordi man som barn ikke har udviklet en fuld forståelse for tal. Der kan være andre årsager til ,at man har svært ved matematik såsom generelle indlæringsvanskeligheder eller dårlige oplevelser i skolen, der har givet lav selvtillid og modstand mod faget.

Kendetegn

Personer med dyskalkuli klarer sig oftest ganske godt på alle andre områder og er kun udfordrede, når det drejer sig om tal og matematik. Personer med dyskalkuli har bl.a. svært ved:

  • at læse, skrive og regne med tal.
  • at kunne klokken på en urskive.
  • at planlægge opgaver og overholde tiden.
  • at forstå matematiksprog som: Først, sidst, sjette, i midten og lignende
  • at aflæse kort, tabeller og diagrammer.
  • at forholde sig til mængder og afstande.

Dette er eksempler og ikke en fyldestgørende tjekliste.

Indsatser fra CSV

Udredning og undervisning

Vi tilbyder en screening for dyskalkuli som er specifikke matematikvanskeligheder. I screeningen skal du løse opgaver, der undersøger din indlæring.

Hvis screeningen peger på, at du har dyskalkuli, kan det være, at du har brug for støtte i din matematikundervisning eller eksamen. Det kan være, at du har behov for ekstra tid, hjælp til faglig læsning, anderledes undervisning og mulighed for at bruge hjælpemidler.

De fleste med dyskalkuli kan lære at arbejde med tal, så derfor tilbyder vi også undervisning, hvor du kan lære de talfærdigheder, du har brug for.