Stammen

Stammen kommer til udtryk som afbrydelser i taleflowet, men har lige så mange udformninger, som der er mennesker, der stammer.

Årsag

Man mener, at der er flere samtidige årsager, der kan have indflydelse på stammen. Den seneste forskning peger dog på, at stammen skyldes, at der er en nedsat stabilitet i den hjernefunktion, der koordinerer bevægelserne i åndedræt, stemme og udtale. Stammen kan være arveligt

Kendetegn

Personer, der stammer, kan opleve blokeringer, udtrækninger eller gentagelser, når de taler. For nogle kan der også være medbevægelser i krop og ansigt. Når man stammer, kan man have tendens til at undgå bestemte ord eller situationer og træffe valg på basis af stammen. Mange får også psykiske reaktioner som følge af stammen. Stammen kan have stor indflydelse på en persons livskvalitet.

I nogle tilfælde kan stammen ikke høres af andre - også kaldet skjult stammen. Personer med skjult stammen kan på forhånd mærke, at der kommer en stammen, og vælger derfor at bruge andre ord, eller lader helt være med at sige noget. Skjult stammen kan være et lige så stort problem som åben stammen, selvom andre ikke lægger mærke til det.

Hvad kan du selv gøre?

Søg viden og dan netværk.

Tal med andre om din stammen

Læg mærke til hvordan du stammer, og hvad du eventuelt gør for at undgå at stamme.

Det kan være en god ide at læse om stammen og særligt om hvordan andre har håndteret deres situation.

Det kan også være en fordel at søge netværk med ligesindede for at dele oplevelser og erfaringer med stammen. 

Søg mere information hos Stammeforeningen i Danmark.

Indsatser fra CSV

Undervisning

På CSV tilbyder vi hjælp til at håndtere stammen og derved minimere de negative konsekvenser. Vi har en mangefacetteret tilgang, hvor vi både arbejder med krop, følelser og tanker. I undervisningen vil du lære at forholde dig til din stammen på nye måder og få redskaber til at mindske stammen. Derved får du mulighed for at arbejde hen imod, at stammen ikke hindrer dig i at gøre det, du gerne vil, i dit liv.

Du kan modtage undervisning en-til-en og på hold. Holdundervisning kan for mange føles utrygt i starten. Erfaringen viser dog, at udveksling med andre, der stammer, kan være særdeles gavnligt og give nye perspektiver på din livssituation. Deltagelse på hold kan inkludere en weekend, som giver mulighed for at arbejde intensivt med stammen.