Løbsk tale

Løbsk tale er betegnelsen for hurtig, utydelig og nogle gange usammenhængende eller "sort" tale.

Årsag

Løbsk tale skyldes en svækket central styring af de sproglige processer. Løbsk tale kan derfor være arvelig. Der kan således være flere i en familie, der kender til problematikken, som kan forekomme i meget forskellig sværhedsgrad. I nogle tilfælde optræder løbsk tale sammen med stammen.

Kendetegn

Løbsk tale kommer ofte til udtryk ved et højt taletempo, utydelig udtale og en tendens til at udelade endelser, trække stavelser sammen eller bytte om på stavelser. Vanskelighederne viser sig ved, at man har svært ved at formulere sine tanker klart, at danne struktur i talen, at opbygge sætninger og fortællinger og at holde den røde tråd i en historie. Det kan også vise sig som vanskeligheder ved læsning og skrivning.

Nogle personer med løbsk tale er ikke selv opmærksomme på problemet.  

Hvad kan du selv gøre?

Bliv mere bevidst om dit talemønster.

Tal med dine nærmeste om dine vanskeligheder. Spørg om de oplever lignende vanskeligheder og hvordan de håndterer dem.

Eksperimenter med din tale. Leg med din udtale og dit taletempo, så du langsomt begynder at blive mere bevidst om dit talemønster. Vær dog opmærksom på at det er svært at ændre på dine vanskeligheder uden hjælp udefra.

Indsatser fra CSV

Undervisning

I undervisningen hjælper vi dig med at blive mere opmærksom på din tale og arbejde med at gøre den mere tydelig. Du vil også få strategier for, hvordan du holder fast i den røde tråd i fortællinger og får struktur på tankerne. Undervisningen forgår individuelt eller i en gruppe.