Følger af mundhuleoperation

Hvis du bliver opereret for kræft i mundhulen, kan det medføre talevanskeligheder.

Årsag

Almindelig tale involverer hurtige og koordinerede bevægelser af bl.a. tunge, kæbe og gane, og det er ikke noget, man normalt er opmærksom på. Men efter en operation i mundhulen kan de forskellige strukturer blive påvirket, og det kan ofte høres på talen.

Kendetegn

Talen kan blive påvirket forskelligt alt efter, hvor du er blevet opereret. Og de taleproblemer, der opstår, kan variere fra let upræcis udtale til, at din tale bliver meget svær at forstå.

  • Fjernelse af kræft fra tungen kan betyde, at tungens form ændrer sig, så man ikke kan udtale lydene på samme måde som før. Det kan også være svært overhovedet at bevæge tungen rundt i munden, ligesom føleforstyrrelser kan gøre, at udtalen opleves anderledes.
  • En operation i ganen kan gøre det svært at lukke af op til næsehulen, og så kommer der for meget luft ud gennem næsen, når man taler. Dette kan få talen til at lyde meget nasal, ligesom det kan ændre udtalen af bestemte lyde.
  • Hvis man bliver opereret andre steder i munden, fx i kæbe, svælg eller mundbund, kan det ligeledes medføre ændringer, som hos nogen kan komme til udtryk som talebesvær.
  • Har man været igennem et forløb med strålebehandling, kan der opstå arvæv og stivhed i muskler og væv, og det kan forværre taleproblemerne.
  • Andre følger, som ikke direkte involverer operationen, kan være udvikling af spændinger i musklerne omkring hals, nakke og skuldre. Det kan føre til træthed og ømhed ved tale og kan også påvirke vejrtrækningsmønstret.

Indsatser fra CSV

Undervisning

I undervisningen kan du lære, hvordan du bedst kompenserer for den ændrede tale, og undervisningen kan omfatte følgende:

  • Viden om hvordan ’normal’ tale fungerer, for derigennem at få en bedre forståelse af egne symptomer.
  • Udtaletræning af de talelyde, der er svære at udtale.
  • Øvelser, der skal øge bevægelighed af tunge og gane.
  • Afspænding af musklerne i hoved-/halsområdet og vejrtrækningsøvelser.
  • Andre måder hvormed man kan gøre sin tale mere tydelig, fx lære at tale langsommere og holde flere pauser i talen.

Undervisningen foregår en gang om ugen, individuelt eller på hold. Hvis du skal have det optimale udbytte af undervisningen, kræver det, at du laver øvelser hjemme.