Svagsyn og blindhed

Svagsyn og blindhed er fysiske funktionsnedsættelser, der skyldes en begrænsning i en persons evne til at se.

Årsag

De mest almindelige årsager til svagsynethed er AMD, diabetisk øjensygdom, grøn stær og blodpropper i øjet. Nogle kan behandles medicinsk eller gennem operation, og andre kan man ikke gøre noget ved. Grå stær kan også give nedsat syn, men er almindeligvis nem at bortoperere. Fælles for disse sygdomme er, at de ødelægger dele af nethinden, så synsevnen nedsættes.

Kendetegn

Personer med svagsyn eller blindhed kan opleve udfordringer i forbindelse med bl.a. kommunikation, fysisk tilgængelighed, uddannelse og arbejdsliv.

Hvad kan du selv gøre?

Sørg for gode lysforhold.

Rigtig belysning er afgørende for hvor godt, du kan udnytte din synsrest.

I generelle træk har ældre behov for mere lys i boligen end yngre – uanset om man har en synsnedsættelse eller ej.

Hvis du har en synsnedsættelse kan du få glæde af at følge disse råd:

 • Udnyt dagslysindfaldet, hvis det ikke giver dig blændingsgener.
 • Sørg for at alle rum i din bolig er tilstrækkeligt oplyste.
 • Sørg for at have gode lamper med gode pærer. Du kan ofte optimere dine lamper ved at skifte pærerne ud med stærkere modeller.
 • Sørg for at der ikke er for stor forskel i belysningen i de forskellige rum.
 • Opsæt en lyskilde, der giver direkte lys, der hvor du arbejder, spiser og læser.
 • Brug belysning der ikke blænder eller flimrer.
 • Sørg for at dine lyspærer tænder med fuld styrke med det samme.
 • Brug farvekontraster. En hvid tallerken ses fx bedre på en farvet dækkeserviet end på en hvid.
 • Mal evt. dine vægge og lofter lyse eller hvide, da da det vil sluge mindre lys.

 

Du kan læse mere om god belysning på følgende links:

Få hjælp til at finde den rette pære.

Socialstyrelsens guide til særlig belysning.

 

Brug kompenserende strategier i hverdagen.

Når synet svigter, kan hverdagen blive en udfordring. Der er dog mange ting, man kan gøre for at lette sin hverdag. 

 • Brug lydbøger, som et alternativ til læsning.
 • Lån bøger med stor skrift (Magna Print) på dit kommunale bibliotek.
 • Hvis det kniber med at se TV, kan du prøve at rykke tættere på.
 • Få oplæst undertekster på dit tv ved hjælp af talesyntese. Det er en service, der gør det muligt at følge med i programmer, hvor der tales andre sprog end dansk. Det er en computer-mandestemme, der automatisk læser underteksterne op, og den går i gang, hver gang der er fremmedsprog på skærmen.
 • Med smartphones og tablets er der mange muligheder for svagtseende: Brug mobilens skærmlæser og få læst dine beskeder og søgeresultater op. Eller zoom helt ind, når du har fundet et billede eller andet, du gerne vil kigge nærmere på. Mange enheder har indbyggede hjælpefunktioner, som giver dig adgang til forstørrelse, oplæsning og endda en intelligent assistent, så du kan betjene din enhed med stemmen.
 • Hvis du har brug for særlige brilleløsninger, kan du opsøge en svagtsynsoptiker

Indsatser fra CSV

Udredning og afprøvning af hjælpemidler.

Synsvanskeligheder kan give behov for kompensation i form af en række forskellige hjælpemidler. Du kan få hjælp til at søge og afprøve sådanne hjælpemidler på CSV. Du kan eksempelvis have behov for:

 • Hjælpemidler der giver en mere optimal belysning.
 • Hjælpemidler der kan forstørre tekst såsom håndlupper, lupbriller, luplamper, elektroniske lupper, forstørrelsesapparater = CCTV eller digitale forstørrelsesprogrammer.
 • Hjælpemidler der bruger lyd, så du kan betjene dem vha. stemmen og hørelsen i stedet for synet: talende vægte, talende ure, lydbogsafspillere, digitale oplæsningsprogrammer og dikteringsprogrammer.
 • Hjælpemidler der kan lette transport og bevægelighed: stokke og kikkertbriller.
 • Hjælpemidler der kan kompensere for almindelig daglig livsførelse såsom særlige knive til madlavning.

Ansøgning

Der er visse betingelser, som du skal opfylde, før du kan få synshjælpemidler. Du skal have en synsstyrke på 6/18 (0.3) eller mindre på dit bedste øje eller have en betydelig synsfeltsdefekt. Lidelsen skal være varig.

 • Hvis du er fyldt 65 år og bor i eget hjem, skal du henvende dig til dit Lokalområdekontor.
 • Hvis du er fyldt 65 år og bor på plejecenter eller har behov for et personligt hjælpemiddel, skal du henvende dig til Hjælpemiddelcentret.

Herefter beder det sted, hvor du har søgt, os om at vurdere hvilket hjælpemiddel, vi kan anbefale. På baggrund af vores vurdering træffer de en afgørelse, som sendes til dig.

Hvis du er i arbejde og overvejende skal bruge hjælpemidlet i arbejdsmæssig sammenhæng, kan dit Jobcenter vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig.

Hvis du er under 65 år, kan Borgercenter Handicap vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig.

Hvis du er forælder til et barn under 18 år, kan du ringe til os, og vi kan vejlede dig om, hvad du skal gøre.

Udredning og afprøvning

Når vi modtager din ansøgning vil du blive indkaldt til en udredning og afprøvning af et synshjælpemiddel. Her finder du sammen med synskonsulenten ud af:

 • om et hjælpemiddel vil afhjælpe din problematik.
 • hvilket hjælpemiddel kan afhjælpe dine behov.

Derefter indstiller vi til bevilling af hjælpemidlerne hos rette instans. På baggrund af vores vurdering træffer de en afgørelse, og hjælpemidlet sendes til dig.

Vejledning om god belysning.

God belysning i hjemmet er en vigtig del af din synsoplevelse. Derfor tilbyder vi vejledning der omfatter: 

 • Vurdering af belysning i hjemmet.
 • Rådgivning og anbefaling til forbedringer ved belysning i hjemmet.
 • Undervisning i kompenserende strategier såsom god placering af møbler, organisering af arbejdsflader og læsning
 • Hjælp med at ansøge om ekstra belysning, hvor det vurderes relevant.

I de fleste tilfælde er vores anbefalinger af rådgivende karakter, og du vil selv skulle købe nye pærer eller lamper.

Undervisning i Almindelig Daglig Livsførelse (ADL)

ADL er forkortelsen for Almindelig Daglig Livsførelse. ADL beskriver evnen til at varetage praktiske gøremål i hjemmet, på arbejdet og i fritiden på en selvstændig, sikker og uanstrengt måde. På CSV tilbyder vi undervisning i:

 • Kompenserende teknikker for madlavning, måltidsteknik, afmærkning, personlig hygiejne, rengøring, hobby m.m.
 • Brug af hjælpemidler til ADL, såsom ure, telefoner, vægte og specielle køkkenredskaber.
 • Brug af kalender- og notatværktøjer.
 • Brug af metoder og materialer til håndskrivning og genlæsning af egen håndskrift, såsomhuskesedler og opskrifter.

Undervisningen foregår som oftest som individuel undervisning i dine egne omgivelser, men kan også foregå på små hold i vores lokaler i Bystævneparken 20.

Undervisning i orientering og mobility.

Mobility eller bevægelighed, er evnen til at kunne komme fra A til B, når man har et synshandicap. Mobility dækker over en række teknikker, som bruges til at kunne orientere sig og færdes så selvstændigt som muligt. Indendørs eller udendørs. Med eller uden ledsager. Som regel med hvid stok.

Hvis du tidligere har kunnet færdes ved hjælp af synet, men ikke længere er stand til det, kan du have behov for at indlære sådanne teknikker. I undervisningen inddrages dine øvrige sanser. Du lærer bl.a. at udnytte høresansen og være opmærksom på kendemærker og ledelinjer. På CSV tilbyder vi undervisning i mobility med henblik på:

 • At du bliver i stand til at færdes alene indendørs og/eller udendørs.
 • At du og dine pårørende bliver i stand til at bruge ledsageteknik.
 • At du lærer nye ruter.
 • At du får afprøvet mobility hjælpemidler, såsom hvid stok, lygter, filterbriller, kikkert og gps app.
Synskonsulenternes åbne træffetid

Hvis du er borger i Københavns Kommune og over 65 år, kan du benytte dig af synskonsulenternes åbne træffetid.

OBS!: Du skal have en væsentlig og varig synsnedsættelse grundet sygdom, eksempelvis AMD, grøn stær eller diabetisk nethindesygdom.

I den åbne træffetid kan du:

 • Få råd og vejledning om dit synstab.
 • Få information om dine muligheder for hjælp på CSV.
 • Få information om hvilke synshjælpemidler der findes.
 • Få vejledning og hjælp til at søge om synshjælpemidler til privat og arbejdsbrug.
 • Få lettere vedligeholdelse / opdatering af de synshjælpemidler, du har.

Du kan med fordel medbringe en pårørende til den åbne træffetid.

Den åbne træffetid er beregnet til kortere henvendelser uden forudgående aftale. Kan problemet ikke løses i træffetiden, vil synskonsulenten sørge for, at du får en tid hos en synskosulent eller henvise dig videre til rette instans.

Vi gør opmærksom på, at vi registrerer dit besøg på dit cpr-nummer.

 

Personlig træffetid i Bystævneparken 20

Torsdage mellem kl. 10:00 og 11:30