Børn med synsvanskeligheder

Synsvanskeligheder kan være hæmmende for et barns deltagelse i hjemmet og i skolen på lige fod med andre.

Årsag

Varige synsnedsættelser hos børn opstår på grund af medfødte fosterskader, arvelige øjenlidelser eller andre sygdomme som påvirker synet.

Kendetegn

Hvis dit barn har en synsnedsættelse, vil det komme til udtryk i deres adfærd:

 • Viser dit barn interesse for at se på det, du viser?
 • Tager dit barn øjenkontakt?
 • Har dit barn tendens til at støde ind i ting eller overse ting på jorden, når de færdes?
 • Kan dit barn få øje på de ting, du viser på afstand, fx koen på marken eller flyveren på himlen?
 • Bliver dit barn hurtigt træt ved læsning (bryder sig ikke om at læse)?
 • Er dit barn betydeligt mere usikker i mørke end i lys?

Hvad kan du selv gøre?

Kontakt en øjenlæge, hvis du er i tvivl.

Er du i tvivl om dit barns synsevne, bør du altid henvende dig til en øjenlæge. Det kræver ikke henvisning fra egen læge. Hvis dit barns synsstyrke er under 6/18, vil de blive tilmeldt Synsregisteret, og I vil blive tilbudt kontakt til en synskonsulent.

Hvis dit barn ikke kan medvirke til en synsprøve på grund af andre samtidige vanskeligheder, skal du henvende dig til den hospitalsafdeling, som følger dit barn. De kan henvise jer til en øjenafdeling, der har erfaring i at undersøge børn med flere samtidige vanskeligheder.

Indsatser fra CSV

Rådgivning målrettet små- og førskolebørn.

Vi varetager vejledning af børn, der er blinde eller svagsynede i Københavns Kommune. Barnet skal være tilmeldt Synsregisteret via øjenlæge. Vores tilbud retter sig mod barnet og de personer, som har tilknytning til dem, såsom forældre, søskende, pædagoger og lærere. Vi samarbejder desuden med PPR, Synscenter Refsnæs, øjenlæger og optikere.

Vejledning og rådgivning målrettet børn fra fødslen til skolestart, har fokus på at fremme barnets almene udvikling, ressourcer og trivsel. Vi vejleder om følgende emner:

 • Indretning af barnets fysiske miljø.
 • Valg af belysning og legetøj. 
 • Familiens trivsel.
 • Familiens håndtering af de udfordringer, synsvanskelighederne giver i hverdagen.
 • Opstart i institution - hvordan inkluderes barnet bedst i tilbuddet.
 • Opstart i skole - hvordan inkluderes barnet bedst i tilbuddet.

Synskonsulenten for småbørn/førskolebørn sørger altid for en grundig overlevering til de synskonsulenter, som vejleder på almene skoler og specialskoler.

Rådgivning målrettet børn i grundskolen.

Vi varetager vejledning af børn, der er blinde eller svagsynede i Københavns Kommune. Barnet skal være tilmeldt Synsregisteret via øjenlæge. Vores tilbud retter sig mod barnet og de personer, som har tilknytning til dem, såsom forældre, søskende, pædagoger og lærere. Vi samarbejder desuden med PPR, Synscenter Refsnæs, øjenlæger og optikere.

Vejledning og rådgivning målrettet børn i grundskolen, har fokus på at fremme barnets udvikling, ressourcer og trivsel, i forbindelse med skolegangen. Vi vejleder om følgende emner:

 • Hvordan et barn med synsvanskeligheder bedst muligt inkluderes i den almindelige skolegang.
 • Hensynsmæssig indretning af barnets fysiske miljø, herunder egnet belysning.
 • På specialskolerne vejledes om barnets funktionelle syn.
 • Hensynsmæssig tilrettelæggelse af aktiviteter.
 • Tilpasning af undervisningsmateriale til elever med synsvanskeligheder.
 • Afprøvning af relevante synskompenserende hjælpemidler, herunder IT. Undervisning i brugen af disse.
 • Undervisning i orientering, mobility og ruteindlæring.
 • Rådgivning rettet mod skolefritidstilbud og fritidsaktiviteter.