Følger af laryngektomi

En total laryngektomi er en operation, hvor hele strubehovedet fjernes.

Årsag

Man laver typisk dette indgreb i forbindelse med behandling for kræft i struben. Ved operationen fører man luftrøret ud på halsens forside. Denne åbning kaldes stomaet. Efter operationen trækker man således ikke vejret via mund eller næse mere – men alene via stomaet på halsen. Ved operationen fjernes stemmelæberne også, og det er derfor ikke muligt at danne stemme/lyd som før.

Kendetegn

I perioden lige efter operationen vil du være helt tavs. I langt de fleste tilfælde indopereres en lille taleventil i vævet mellem luftrør og spiserør. Når taleventilen aktiveres frembringes en lidt dyb og grov stemme. Denne stemmebrug kræver træning, men kan med tiden blive rigtig velfungerende. I nogle tilfælde er det mere oplagt at bruge en traditionel spiserørsstemme eller en talevibrator.

Hvad kan du selv gøre?

Hold stomaet og ventilen rene.

Det er vigtigt, at du selv sørger for en god hygiejne af stomaet, fordi det kan påvirke talen. Hvis du har fået indopereret en ventil, skal denne også renses med jævne mellemrum.

Træn dagligt.

Kom i gang med at tale og få brugt din nye stemme, så meget du kan. Jo mere du bruger din nye stemme, jo bedre bliver din tale og kommunikation med dem omkring dig.

Når du er i et undervisningsforløb hos os, forventer vi, at du træner med de udleverede øvelser derhjemme dagligt.

Forudsætninger for god kommunikation.
 • Sørg for ro i omgivelserne, når du skal tale.
 • Undgå baggrundsstøj.
 • Afsæt god tid til samtalen.
 • Sørg for god belysning, så samtalepartneren også kan mundaflæse

Indsatser fra CSV

Undervisning og vejledning

I undervisningen på CSV kan du lære en eller flere af de tre taleformer, som anvendes efter total laryngektomi: ventilstemme, traditionel spiserørsstemme og vibratorstemme. Formålet med undervisningen er, at du kommer i gang med at tale igen efter operationen. Du vil komme til at arbejde med:

 • kropsholdning
 • vejrtrækning
 • afspænding
 • lyddannelse
 • udtale
 • taletempo og pauser

Du kan desuden blive vejledt i:

 • at rense dit stoma
 • at skifte plaster
 • at bruge kassetter
 • at bruge håndfri taleventil, når dette er relevant.

Ved behov vejleder vi også i brug af sms, mail eller andre tekniske løsninger, der sikrer en god kommunikation med omgivelserne.

Undervisningen foregår typisk en-til-en, men vi kan ved behov lave små hold, hvor man får mulighed for at lære af hinanden og øve samtale med andre.