Sudden deafness

Sudden deafness er en pludselig opstået hørenedsættelse på det ene eller meget sjældent begge ører.

Årsag

Årsagen til sudden deafness vil oftest være ukendt. Nogen oplever, at hørelsen kommer igen.

Kendetegn

Personer med sudden deafness, vil foruden høretabet ofte opleve tinnitus, lydfølsomhed og svimmelhed.

Hørelsen er vores 360° sans. Hjernen bruger almindeligvis information fra begge ører samtidigt til at bestemme, hvor en lyd kommer fra og hvilken type lyd det er. Ved sudden deafness skal det ene øre klare det, som begge ører klarede før. Men da ørerne sidder på siden af hovedet og ikke i midten, opstår der en forvrængning af oplevelsen af lyd. Dels får man svært ved at høre, hvor en lyd kommer fra og dels ved at adskille talelyde fra støj. Dette kan virke desorienterende og medføre oplevelsen af lydfølsomhed og svimmelhed. 

Tinnitus opstår typisk på grund af et øget alarmberedskab og fordi hjernen bliver overbelastet af den nye måde at høre på.

I mange tilfælde vil man forsøge at afhjælpe hørenedsættelsen med et høreapparat eller med et cros-apparat (hvis man ikke kan udnytte resthørelsen på det ramte øre). Cros-apparatet sender lyden fra det ramte øre over til det hørende øre.

Hvad kan du selv gøre?

Søg hjælp

Oplever du sudden deafness, er det vigtigt hurtigst muligt at tage kontakt til en øre-, næse-, halslæge, som kan undersøge din hørelse og dine ører.

Herefter kan du ved behov for rådgivning og vejledning henvende dig til os og bestille en tid til en udredende samtale hos en af vores hørepædagoger.

Læs mere om sudden deafness på Høreforeningen.

Indsatser fra CSV.

Rådgivning og vejledgning

Vi vejleder personer med sudden deafness om hvordan de bedst muligt kan håndtere det nye livsvilkår. Vi har samtaler om følgende emner:

  • Fordele og ulemper ved brug af høreapparat, cros-apparat eller CI.
  • Håndtering af tinnitus og lydfølsomhed.
  • Strategier for god kommunikation i forskellige omgivelser (samtaletaktik).
  • Evt. afprøvning af høretekniske hjælpemidler.