Cochlear Implant

Cochlear Implant (CI) er kunstig, indopereret hørelse.

Årsag

CI er en operation, der tilbydes til mennesker, der ikke længere har glæde af et almindeligt høreapparat. Ved en CI-operation lægges (implanteres) en række elektroder ind i øresneglen (cochlea). Elektroderne forbindes med en udvendig processor (en lille computer), som omdanner sprog- og omgivelseslyde til elektriske signaler. Disse signaler påvirker hørenerven, der sender impulser til hørecentret i hjernen og giver CI-brugeren en form for hørelse.

Kendetegn

CI-hørelse er anderledes end normal hørelse. Personer med CI-hørelse kan have vanskeligheder der spænder fra at have svært ved at genkende lyd i omgivelserne til ikke at kunne høre og forstå tale. De fleste har brug for en periode, hvor de lærer at vænne sig til den nye hørelse. Undervisning bidrager til at man får bedst muligt udbytte af sit CI.

Hvad kan du selv gøre?

Brug dit CI regelmæssigt

Når du har fået CI er det vigtigt, at du benytter det så meget som muligt, så din hjerne kan vænne sig til den nye hørelse.

Vær nysgerrig på den nye lyd. Hvordan lyder lydene omkring dig? Er der lyde du kan genkende? Det kan være en god ide at føre dagbog, så du kan følge din udvikling.

Afsæt tid til dagligt at træne med dit CI.

Indsatser fra CSV

Konsultation før operation

Overvejer du CI tilbyder vi en udredende samtale, hvor du kan få mere information og få svar på dine spørgsmål.

Undervisning

Efter en CI-operation anbefales det, at du følger op med høretræning for at træne den nye CI-hørelse og sikre optimalt udbytte af operationen.
Undervisningen foregår som eneundervisning og tilrettelægges altid ud fra dine individuelle behov og ønsker.
Målet med høretræningen kan bl.a. være at høre og skelne tale- og omgivelsesyde, høre musik eller høre i telefonen.