Pårørende

Når en person pådrager sig en hjerneskade ændres livet ikke kun for den ramte, men også for de pårørende. Hjerneskadens følger får nemlig også indflydelse på livet for ægtefæller, børn, forældre og andre nære relationer.

Hvad kan du selv gøre?

Vis alle

Dan netværk med andre pårørende.

Det kan have stor betydning at have andre ligestillede at sparre og udveksle erfaringer med; andre som ved, hvad det vil sige at være pårørende til en person med hjerneskade.
Der findes pårørendegrupper til senhjerneskadede i forskellige foreninger - f.eks. Hjernesagen eller Hjerneskadeforeningen.

Du kan også holde dig orienteret om kommende pårørendekurser på Hjerneskadekoordinationen. Kurserne danner af og til baggrund for selvkørende netværksgrupper efter kursusforløbet.

Indsatser fra CSV

Vis alle

Pårørendekursus

På kurset får du mulighed for at møde andre pårørende, der kender til de forandringer, der opstår i hverdagen, når ens nærmeste får en hjerneskade. På kurset får man information om relevante emner og temaer og mulighed for at komme i dialog med de øvrige deltagere og professionelle. Der holdes typisk oplæg fra blandt andet: neuropsykolog, socialrådgiver, talepædagog, ergo-/fysioterapeut. Der vil være præsentation af Københavns Kommunes hjerneskadekoordinatorer samt oplysning om, hvad der findes af tilbud til senhjerneskadede i kommunen.

Almindeligvis afholdes et forårs- og et efterårskursus. Kurset afholdes over i alt 6 aftener af 2 timers varighed (kl. 17:00-19:00) på CSV.

Undervisningen omhandler disse temaer:

 • Den raske og skadede hjerne: Teori om hjernen og typiske følger efter en skade.
 • Familien i krise: Den psykologiske påvirkning og efterreaktioner.
 • Handlemuligheder: Aktivitetstilbud for personer med hjerneskade og muligheder for fysisk og kognitiv træning.
 • Præsentation af interesseorganisationer: Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen.
 • Personlige fortællinger: Personer med hjerneskade og deres pårørende fortæller om, hvordan de har tacklet de nye udfordringer og er kommet videre i livet.

Kursus i samtalestøtte for pårørende til moderat-svært afasiramte

Formålet med kurset er at pårørende bliver i stand til at støtte borgeren i at indgå mere aktivt i samtaler, så kommunikationen bliver mere ligeværdig og indholdsrig.

Kurset består af 2 dele:

Holdforløb, introduktion til samtalestøtte. Undervisningen foregår kl. 15.30-17.30 3 eftermiddage og er uden de afasiramte. Vi samler pårørende til 4-7 afasiramte på holdet. Underviserne er 2 logopæder og en neuropsykolog.

 • Undervisningen omhandler disse temaer:
 • Hvad er afasi?
 • Hvilke problemer medfører afasi?
 • Erfaringsudveksling.
 • Hvordan kommunikerer man bedst med et menneske med afasi?
 • Indføring i SCA-metoden.
 • ”At være pårørende til et menneske med afasi” – oplæg ved neuropsykolog.

Praktisk forløb i samtalestøtte (individuelt). 4 x 1 time ca. hver anden uge, for pårørende til én afasiramt (helst 2-3 pårørende), 1. og 3. gang er den afasiramte også med.

 • Undervisningen omhandler disse temaer:
 • Øvelse i brug af samtalestøtte.
 • Fokus på den afasiramtes ressourcer.
 • Erfaringsudveksling.