Psykiske vanskeligheder

Psykiske vanskeligheder hæmmer daglig livsførelse og socialt samspil.

Årsag

Psykiske vanskeligheder kan opstå som følge af andre diagnoser fx:

 • depression og angst
 • stress og PTSD
 • ADHD/ADD
 • autismespektrumforstyrrelser
 • tvangslidelser
 • bipolar lidelse
 • borderline eller personlighedsforstyrrelser
 • skizofreni

Kendetegn

Psykiske vanskeligheder kan fx vise sig ved: 

 • at man har svært ved at koncentrere sig.
 • at man har svært ved at huske.
 • at man ikke føler sig god nok.
 • at man har svært ved at følge med på en uddannelse.
 • at man har svært ved at fungere på en arbejdsplads.
 • at man har tendens til isolere sig fra andre.

Indsatser fra CSV

Undervisning

Vi tilbyder undervisning i tydelige, rolige og trygge rammer, enten på et lille hold eller ved eneundervisning. Vi kan blandt andet hjælpe dig med:

 • at planlægge og få struktur i hverdagen, på job eller uddannelse.
 • at økonomisere din energi.
 • at styrke dine kommunikations- og samtaleevne.
 • at udvikle sociale kompetencer.
 • at fokusere på det positive frem for det negative.
 • at forholde dig til mange mennesker på én gang.
 • at håndtere sin angst for ikke at kunne leve op til andres krav og forventninger.
 • støtte til skolefag som dansk, matematik og engelsk.