Autismespektrumforstyrrelser

Forstyrrelser inden for autismespektret, kommer primært til udtryk ved afvigelser i socialt samspil med andre mennesker.

Årsag

Forskning peger på, at den primære årsag til autisme er genetisk. Personer med autisme er født med gener, som fører til at hjernen udvikler sig anderledes. Følgerne af autisme varierer meget, hvorfor man også kalder det for autismespektret. Infantil autisme, atypisk autisme og Aspergers syndrom er alle forstyrrelser inden for autismespektret. 

Kendetegn

Fælles for personer med autismespektrumforstyrrelser er at de har svært ved at afkode verdenen som andre. Dette kommer til udtryk ved udfordringer i samspil med andre mennesker, særinteresser og atypisk adfærd. Man har typisk udfordringer med:

 • at sætte sig ind i andres tanker og følelser.
 • at etablere og bevare venskaber.
 • at vide hvornår og hvor længe, man har øjenkontakt.
 • at omstille sig til nye forhold (flytning, skoleskift, arbejdsskift).
 • at fuldføre en opgave.
 • at få hverdagen til at fungere.
 • at være følsom overfor lys og lyd.
 • at bruge offentlig transport.

Indsatser fra CSV

Undervisning

I undervinsingen vil du blive klogere på hvilke vanskeligheder du har på grund af din diagnose, og hvordan du bedst kan håndtere dem. I undervisningen kan vi med psykoedukation hjælpe dig med at blive bedre til:

 • selvforståelse
 • at forstå hvad andre tænker og føler.
 • at aflæse kropssprog.
 • at begå dig i sociale sammenhænge.
 • at fastholde dine sociale relationer.
 • at forberede dig på ændringer i livet.
 • at have fokus på det positive i stedet for det negative.
 • at få struktur på hverdagen