Header menu

Vejrtrækning

Hvad kan CSV gøre for dig?

Har du problemer med at få vejret, når du anstrenger dig og får pulsen op, kan du få undervisning hos os.

Logopæden vil hjælpe dig med at blive mere bevidst om vejrtrækningen og med at blive i stand til bedre at kontrollere strubeområdet, så du bedre kan få luft.

Undervisningen er altid individuelt tilrettelagt og omfatter rådgivning, vejledning samt specifikke øvelser.

I et undervisningsforløb vil vi typisk arbejde med: 

 • Viden om stemmelæberne og strubens muskulatur og funktion
 • Bevidstgørelse om egne spændinger i strubeområdet
 • Viden og bevidstgørelse om vejrtrækningsmønstre i hvile og under sportsudøvelse
 • Øvelser, der kan afspænde stemme og strube
 • Øvelser/teknikker, der kan åbne struben under anfald
 • Øvelser/teknikker til at ændre vejrtrækningsmønstret
 • Samtale om strategier for håndtering af anfald.

Hvad er VCD/EILO?

VCD (Vocal cord dysfunktion) og EILO (Exercise induced laryngeal obstruktion) betyder at strukturer i struben (over/på stemmelæbeniveau) kollapser/lukker sammen under en indånding og dermed påvirker/hindrer vejrtrækningen. 

Både VCD og EILO giver pludseligt opstået vejrtrækningsbesvær, oftest udløst af anstrengelse, fx sportsudøvelse. Vejrtrækningsbesværet går hurtigt væk, når man stopper med anstrengelsen. Der er ikke tale om astma (som dog kan optræde samtidigt), men nogle af symptomerne kan være de samme.

Hvis du tror, at du eller din pårørende har VCD eller EILO, skal du gå til din læge og bede om henvisning til en lungemedicinsk afdeling. På lungemedicinsk afdeling kan man få stillet diagnosen og eventuelt få lavet en CLE-test, hvor man filmer stemmelæberne under anstrengelse fx løb eller cykling.

Symptomer på VCD/EILO kan være:

 • Anfald af akutte vejrtrækningsproblemer under anstrengelse
 • Lyd på indåndingen (stridor) under anstrengelse.
 • Følelsen af at trække vejret gennem et sugerør
 • Følelsen af ikke at få nok luft generelt, både under tale og i hvile
 • Hæshed eller anden ændring af stemmekvaliteten
 • Stemmetræthed og klumpfornemmelse
 • Rømmetrang og/eller kronisk hoste.

VCD og EILO kan have lighedstræk med angstanfald, men det er ikke det samme. Frygten for vejrtrækningsbesvær kan virke forstærkende og vedligeholdende på VCD/EILO-anfald.


Hvad kan du selv være opmærksom på?

Nogle patienter med VCD/EILO tilbydes også vejledning hos en fysioterapeut på hospitalet – det er i så fald lægen, der indstiller til dette. Hos fysioterapeuten er fokus på åndedrættet i hvile. Fysioterapeutens vejledning kan ikke erstatte den logopædiske indsats, men de to tiltag supplerer hinanden fint.