Header menu

Tegnsprog

Hvad kan CSV gøre for dig?

Vi tilbyder et undervisningsforløb i dansk tegnsprog. Der vil blive taget udgangspunkt i dit sproglige niveau. Der bliver undervist i dansk tegnsprog, i døve og hørendes kultur (forskelle og ligheder mellem disse), håndalfabet og mundhåndsystem (MHS). Undervisningen foregår primært på CSV, men udflugter og læring uden for huset kan også indgå.  Du vil blive undervist i dansk tegnsprog i sin helhed. Dette vil gøre dig i stand til at kommunikere med andre døve på dansk tegnsprog og med tiden kunne gøre brug af en tegnsprogstolk.

Ud over undervisning i dansk tegnsprog kan du få specifikt tilrettelagt undervisning på tegnsprog fx i brug af computer, NemID, eller hvis du har brug for undervisning inden for et specifikt område.


Hvad er tegnsprog?

Dansk tegnsprog tales primært af omkring 5000 døve i Danmark, men der er over 10.000 danskere, som på den ene eller anden måde benytter sig af dansk tegnsprog i hverdagen.

Tegnsprog er ikke internationalt. Der findes således omtrent ligeså mange tegnsprog som talesprog i verden.  Tegnsprog har sin egen grammatiske opbygning og er et fuldgyldigt sprog. Dansk tegnsprog blev anerkendt som selvstændigt sprog på lige fod med dansk tale- og skriftsprog den 13. maj 2014.


Hvad kan du selv gøre?

Du kan ikke lære tegnsprog ved at læse om det i en bog. Derfor har du brug for undervisning.  

Du får rutine i sproget ved at bruge det så meget som muligt i din hverdag. Det anbefales derfor, at du færdes så meget i døvemiljøet som muligt. Der er jævnligt arrangementer, hvor du kan møde andre døve og hørehæmmede – tag eventuelt kontakt til Danske Døves Landsforbund eller Høreforeningen for mere info.