Header menu

Synshjælpemidler

Hvad kan CSV gøre for dig med hensyn til synshjælpemidler?

Vi har specialiseret viden om synsnedsættelse og blindhed. Vi kan derfor rådgive om og afprøve en lang række relevante synshjælpemidler. Mange af hjælpemidlerne kræver instruktion eller egentlig undervisning for, at man kan opnå det fulde udbytte, og det tilbyder vi selvfølgelig også.

For at få bevilget synshjælpemidler af kommunen skal du først henvende dig til dit lokalområdekontor. Det er lokalområdets opgave at udrede dit behov, indhente synsoplysninger fra øjenlægen, og i sidste ende bevilge hjælpemidlerne.  

Når Lokalområdekontoret har de relevante oplysninger sender de en henvisning  til CSV. Vi  kontakter så dig for en udredning og afprøvning. Sagen kan starte hos specialoptikeren, eller gå direkte til synskonsulenten som tilbyder hjemmebesøg eller afprøvning i CSV´s afprøvningsrum, nogle gange begge dele.

Vi kan:

  • Give rådgivning og vejledning om din synsnedsættelse, og hvordan du takler de daglige udfordringer
  • Udrede dit behov for et synshjælpemiddel samt afprøve relevante hjælpemidler
  • Give instruktion i anvendelse af hjælpemidler og i forskellige kompenserende teknikker.

Hvad er synshjælpemidler?

Synshjælpemidler dækker over mange forskellige typer af hjælpemidler. Det kan være hjælpemidler som håndlupper, talende vægte, særlige knive, transportable lamper, stokke og talende ure m.v. Det kan også være specialoptik, luplamper, elektroniske lupper, diktafoner, forstørrelsesapparater = CCTV, lydbogsafspillere, computere med særlig forstørrelsesprogrammer, talesynteser m.v.

Hjælpemidlerne skal kompensere for den nedsatte synsfunktion, så du får bedre mulighed for at klare dig i hverdagen. Hjælpemidler bliver bevilget efter Serviceloven og fungerer som udlån fra kommunen.

Under nyttig viden (link) finder du en publikation fra Øjenforeningen der hedder Svagsynshjælp. Den omhandler en række synshjælpemidler.

På socialstyrelsens hjemmeside kan du også finde flere oplysninger om synshjælpemidler.

https://socialstyrelsen.dk/handicap/synshandicap/hjaelpemidler
 
https://hmi-basen.dk/r4x.asp?linktype=681


Hvad kan du selv gøre?

I boksen ”Andre interessante områder” på højre side kan du finde links til andre emner, som synskonsulenterne har beskrevet.

Det er også her, du finder vejledning til, hvordan der søges om hjælpemidler.
 
Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål, eller endnu bedre besøge os i den åbne træffetid hver torsdag formiddag.