Header menu

Syn

Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) er beliggende i Københavns Kommune. Derfor er der indgået en aftale om, hvilke borgere fra Københavns kommune med synsnedsættelse der kan kontakte CSV, og hvilke borgere der kan kontakte IBOS.

Med få undtagelser er det således, at CSV har tilbud til børn fra 0-18 år og voksne fra 65 år og opefter, og IBOS har tilbud til voksne mellem 18 og 65 år.

Tilbage til:

- Forsiden

Synshjælpemidler

Synshjælpemidlerne kan kompensere for den nedsatte synsfunktion, så du får bedre mulighed for at klare dig selvstændigt i hverdagen.

Børn med synshandicap

Vi varetager vejledning af børn i Københavns Kommune, som er blinde eller svagsynede.

Åben træffetid

Torsdag formiddag mellem kl. 10.00 og 11.30.

Svagsynsoptik

Vi tilbyder samtale og undersøgelse hos vores specialoptiker, som sammen med dig undersøger, hvordan synsnedsættelsen påvirker din hverdag.

Belysning

Rigtig belysning er afgørende for hvor godt, du kan udnytte din synsrest.

ADL

Almindelig Daglig Livsførelse - lær kompenserende teknikker og brug af hjælpemidler for at klare store og små gøremål i hverdagen.

Orientering og Mobility

Lær teknikker til at kunne orientere dig og færdes så selvstændigt som muligt. Indendørs og/eller udendørs. Med eller uden ledsager.

IT-hjælpemidler

Der findes mange muligheder for tilpasninger og tekniske hjælpemidler til din pc, tablet og mobiltelefon, hvis du har synsvanskeligheder.

Læsning

Læsning er mange ting og kan afhjælpes på forskellige måder.

Lysoverfølsomhed

Lysoverfølsomhed, også kaldet fotofobi, kan optræde ved forskellige former for øjensygdomme eller efter en hjernerystelse/piskesmæld.