Header menu

Sudden Deafness

Hvad kan CSV gøre for dig?

Ved pludseligt opstået døvhed (sudden deafness) kan du hos os få rådgivning og vejledning i forhold til, hvordan du bedst muligt kan håndtere denne pludseligt opståede funktionsnedsættelse. Du vil fx kunne få vejledning i, hvordan du kan anskaffe dig et høreapparat, hvilke høretekniske hjælpemidler der findes, samt hvordan du bedst muligt kan håndtere de nye livsvilkår.


Hvad er pludselig døvhed?

Pludselig døvhed eller sudden deafness er en pludseligt opstået hørenedsættelse på det ene eller begge ører (yderst sjældent). Årsagen til pludselig døvhed vil oftest være ukendt. Nogen oplever, at hørelsen kommer igen.

I mange tilfælde vil man forsøge at afhjælpe hørenedsættelsen med et høreapparat eller med et cros-apparat (hvis man ikke kan udnytte resthørelsen på det ramte øre). Cros-apparatet sender lyden fra det ramte øre over til det hørende øre.

I nogle situationer vil en afprøvning af høretekniske hjælpemidler også være relevant.


Hvad kan du selv gøre?

Oplever du pludselig døvhed (sudden deafness), er det vigtigt hurtigst muligt at tage kontakt til en øre-, næse-, halslæge, som kan undersøge din hørelse og dine ører.

Herefter kan du ved behov for rådgivning og vejledning henvende dig til os og bestille en tid til en udredende samtale hos en af vores hørepædagoger.

Hvis du har brug for at vide mere omkring sudden desfness kan du gå ind på Høreforeningens hjemmeside og læse mere.