Header menu

Støtte til job og uddannelse

Hvad kan CSV gøre for dig?

Vi tilbyder rådgivning og undervisning til dig, der oplever problemer med hørelsen på din arbejdsplads eller din uddannelse. Det kan være i forhold til konkrete problemstillinger som at kunne høre til møder, høre i telefon eller til forelæsninger.

Hvis det er relevant, afprøver vi ekstra høretekniske hjælpemidler på din arbejdsplads og vejleder dig, så du kan søge om hjælpemidlerne igennem jobcentret.

Hvis du har brug for hjælpemidler på din uddannelse, vejleder vi dig, så du sammen med din SPS-konsulent kan afprøve dem på dit uddannelsessted.

Vi tilbyder ligeledes information, rådgivning og undervisning i forhold til de begrænsninger eller vanskeligheder, der kan opstå som følge af en hørenedsættelse. Dermed bliver du i stand til bedst muligt at håndtere dine hørevanskeligheder på dit job eller din uddannelse.

Hvis vi sammen finder det relevant, tilbyder vi ligeledes undervisning på din arbejdsplads eller uddannelse, fx til dine nærmeste kolleger. Det kan også være støtte til, at du selv kan få fortalt om din hørenedsættelse.


Hvornår er der behov for høretekniske hjælpemidler?

Der stilles store krav til hørelsen på en arbejdsplads, og når du er under uddannelse. Når du har nedsat hørelse, betyder det, at du bruger ekstra meget energi på at høre og alligevel kan gå glip af væsentlig information. Det trætter dig, og derfor har du måske ikke så meget energi til aktiviteter ud over arbejdet/studiet.

Viden om din hørenedsættelse, hjælpemidler og rådgivning kan være med til at afhjælpe de vanskeligheder, du oplever som følge af din hørenedsættelse.


Hvad kan du selv gøre?

Fortæl om din hørenedsættelse, så dine nærmeste kolleger/studiekammerater ved, i hvilke situationer du oplever problemer med at høre og forstå.

Brug dine høreapparater, så du altid hører bedst muligt.

Hvis du får en tid til udredning hos os, bedes du medbringe dit nyeste audiogram, da udredningen tager udgangspunkt i din hørelse.Andre interessante områder: