Header menu

Stemmevanskeligheder

Hvad kan CSV gøre for dig?

Vi tilbyder højt specialiseret undervisning til dig, der oplever stemmevanskeligheder, der begrænser dig i hverdagens kommunikation. Vi vejleder dig i hensigtsmæssig stemmebrug, så du opnår den bedst mulige stemme under de givne omstændigheder.

I undervisningen gennemgår vi udvalgte øvelser i forhold til din problematik. Det kan eksempelvis være øvelser for kropsholdning, vejrtrækning, afspænding samt specifikke stemmeøvelser. Logopæden gennemgår øvelserne med dig, så du opnår en sikkerhed i teknikkerne og også kan træne selvstændigt derhjemme.

Undervisningen tilrettes primært individuelt, men i tilfælde, hvor det kan være relevant, kan vi oprette hold.

Ved fysiske forandringer på stemmelæberne kan det i nogle tilfælde blive nødvendigt med et operativt indgreb. Her er det ideelt, hvis du får logopædisk vejledning før operationen samt efterfølgende modtager stemmeundervisning med henblik på at normalisere stemmen efter operationen.


Hvad er stemmevanskeligheder?

Bliver du træt i stemmen ved længere tids tale? Føles det anstrengende at tale? Er stemmen hæs, eller svigter den dig helt? Har du en oplevelse af ubehag i halsen, eller skal du rømme dig, før du taler? Er det svært at tale kraftigt, eller kan du ikke længere tale sagte? Alle disse symptomer er tegn på et stemmeproblem, du bør tage hånd om.
Overordnet set kan stemmevanskeligheder inddeles i tre hovedgrupper:

  • Stemmeproblemer forårsaget af neurologiske forandringer (lammelser, Parkinsons sygdom, blodprop i hjernen m.m.)
  • Stemmeproblemer forårsaget af forkert stemmebrug
  • Stemmeproblemer forårsaget af fysiske forandringer på stemmelæberne (sangerknuder/noduli, polypper, cyster, papillomer, arvæv, stråleskader eller ødemer)

Forkert stemmebrug gennem længere tid kan udvikle sig til fysiske forandringer på stemmelæberne.


Hvad kan du selv gøre?

Før du starter i et undervisningsforløb hos os, kan du tænke over, hvilke mål du gerne vil opnå i forhold til din stemmebrug og stemmefunktion. Du er selv med til at sætte en retning for forløbet.

Tænk også over, hvornår du kan finde tid og ro til at arbejde med stemmeøvelserne derhjemme. Vær realistisk i din planlægning – det sikrer en god rutine.

Før du afslutter et forløb hos os, vejleder logopæden dig i hvilke øvelser, du med fordel kan arbejde videre med på egen hånd. Det er vigtigt at vedligeholde øvelserne, også når undervisningen er endt.