Header menu

Stammen

Hvad kan CSV gøre for dig?

Vi tilbyder hjælp til og vejledning i at håndtere din stammen. Du vil få stammereducerende redskaber, nye måder at forholde dig til din stammen på og nye perspektiver. Derved får du mulighed for at arbejde hen imod, at stammen ikke hindrer dig i at gøre det, du gerne vil, i dit liv.

Undervisningen tager udgangspunkt i dine behov og ønsker og tilrettelægges ud fra de mest virkningsfulde behandlingsmetoder.

Vi har en mangefacetteret tilgang, hvor vi både arbejder med det kropsligt tekniske, det følelsesmæssige og det tankemæssige aspekt.

Der er mulighed for både individuel undervisning og undervisning på hold. Erfaringen viser, at udveksling med andre, der stammer, kan være særdeles gavnligt og give nye perspektiver på trods af, at mange fra begyndelsen ikke har lyst til at indgå i gruppeundervisning. Der er i holdundervisningen også inkluderet en weekend, som giver mulighed for at arbejde intensivt med stammen.


Hvad er stammen ?

Stammen er et kommunikationshandikap, der har stor indflydelse på alle områder i livet hos personen, der stammer.

Stammen er kendetegnet ved afbrydelser i taleflowet, men har lige så mange udformninger, som der er mennesker, der stammer. Du kan opleve blokeringer, udtrækninger og gentagelser, og der kan være medbevægelser i krop og ansigt. Måske undgår du bestemte ord eller situationer og træffer valg på basis af stammen. Du kan også opleve psykiske reaktioner.

Der kan også være tale om stammen, selvom andre ikke umiddelbart kan høre noget. Måske kan du på forhånd mærke, at der kommer en stammen og så vælge andre ord eller helt lade være med at sige noget. Dette kaldes skjult stammen, men kan være lige så invaliderende som en åben stammen.

Det tætteste man kommer på en forklaring er, at der er flere årsager, der spiller ind samtidig. Dog tyder den seneste forskning på, at der er en nedsat stabilitet i den hjernefunktion, der tager sig af at koordinere bevægelserne i åndedræt, stemme og udtale.

Stammen kan hindre dig i at leve det liv, du gerne vil, men med logopædisk hjælp kan du få hjælp til at håndtere stammen og derved minimere de negative konsekvenser.


Hvad kan du selv gøre?

Du kan prøve at være undersøgende omkring din stammen. Prøv at lægge mærke til hvordan du stammer, og hvad du eventuelt gør for at undgå at stamme. Prøv at læse om stammen og om hvordan andre har håndteret deres situation – fx ved at se på Stammeforeningen i Danmarks hjemmeside, og på Socialstyrelsens hjemmeside.

Du kan kontakte os og få tilbudt en samtale, hvor vi taler sammen om, hvad dine behov er, og hvad vi kan gøre for dig.Se andre interessante områder: