Header menu

Snøvl

Hvad kan CSV gøre for dig?

Har du problemer med, at din tale bliver utydelig eller snøvlet, kan du få undervisning hos en logopæd, der vil hjælpe dig til at få en klarere og mere tydelig tale.

Undervisningen tilrettelægges individuelt alt efter, hvad der gør din tale utydelig eller snøvlet. I undervisningen vil du få rådgivning og vejledning samt specifikke øvelser, der kan gøre det muligt for dig at ændre din udtale. Du vil få viden og blive bevidst om det, der gør din tale utydelig/snøvlet, og du vil få øvelser, som du skal lave derhjemme.

Det kræver motivation og daglig træning at ændre sin udtale, og du vil ofte være nødt til at fortsætte træningen efter endt undervisningsforløb. Logopæden kan hjælpe dig med at lægge en plan for at nå målet og få en klarere tale.

 


Hvad er snøvl og utydelig tale?

Snøvlet/nasal tale forekommer, når ganeseglet ikke lukker godt nok (hypernasal) eller lukker for meget (hyponasal).

Det hypernasale snøvl høres som en nasal klang på vokalerne, hvor lyden kommer ud gennem næsen, og det hyponasale snøvl høres som en ”forkølet” lyd på særligt /m/, /n/ og /ng/, ligesom når du er stoppet i næsen.

Der kan være en organisk/fysiologisk årsag til snøvlet tale, men det kan også skyldes en forkert vane.

Utydelig tale dækker over flere forskellige problematikker. Det kan fx være, at du har haft udtalevanskeligheder som barn, og at dette stadig høres i din tale. Så er det ofte specifikke lyde, der er svære at sige, eller særlige ord, der er svære at udtale.

Når vi taler, artikulerer vi med læber, tunge og gane, og hvis en eller flere af disse strukturer er påvirkede, vil din tale også være det. Din tale kan også blive utydelig, hvis du taler meget hurtigt eller ”mumler”.

Hvis du snøvler eller taler utydeligt, vil folk måske kommentere på, at du lyder forkølet, eller de vil have svært ved at forstå, hvad du siger.Andre interessante områder:

Dokumenter til download