Header menu

Psykiske vanskeligheder

Hvad kan CSV gøre for dig?

Vi tilbyder undervisning i tydelige, rolige og trygge rammer, enten på et lille hold eller ved eneundervisning. Måske har dine udfordringer før afholdt dig fra at møde op på dit arbejde eller din uddannelse. Du har måske haft svært ved at huske eller koncentrere dig. Måske har du været bange for ikke at være god nok.

Vi underviser dig for at gøre en forskel i din hverdag. Dit mål er med til at bestemme indholdet i undervisningen. Vi har bl.a. undervist i disse ting:

  • Struktur og planlægning af din hverdag, job eller uddannelse
  • At økonomisere med energien
  • Styrke kommunikations- og samtaleevne
  • Sociale kompetencer
  • At fokusere på det positive frem for det negative
  • Lære at forholde sig til mange mennesker på én gang
  • Lære at håndtere sin angst for ikke at kunne leve op til andres krav og forventninger
  • Støtte til skolefag som dansk, matematik og engelsk

Hvad er psykiske vanskeligheder?

Psykiske vanskeligheder er et bredt begreb, ikke alle har en diagnose, men oplever alligevel at have udfordringer i hverdagen.
Nogle mennesker med psykiske vanskeligheder har eller har haft en diagnose som eksempelvis angst, bipolar, borderline, depression, OCD, skizofreni, PTSD, stress, autisme, ADHD, ADD, Asperger eller noget andet. Nogle har flere diagnoser (komorbiditet).
Psykiske vanskeligheder kan give problemer med at deltage i undervisning, fungere på en arbejdsplads, i fritiden og i hverdagen generelt.
Vanskelighederne kan fx vise sig ved, at du har svært at koncentrere dig, svært ved at huske, svært ved at føle dig  god nok og svært ved at følge med fagligt på jobbet eller på uddannelsen. Måske du også har en tendens til isolere dig fra andre.