Header menu

Pårørende

Hvad kan CSV gøre for dig?

CSV tilbyder kursus for pårørende til hjerneskaderamte.

Kurset giver indsigt i nogle af de forhold, som familier til hjerneskaderamte typisk oplever. Der vil være oplægsholdere fra relevante faggrupper og interesseorganisationer blandt andet: neuropsykolog, socialrådgiver, talepædagog, ergo-/fysioterapeut. Der vil være præsentation af Københavns Kommunes hjerneskadekoordinatorer samt oplysning om, hvad der findes af tilbud til senhjerneskadede i kommunen.


Hvorfor pårørendekursus?

Når en hjerneskade rammer en person ændres livet – ikke kun for den hjerneskadede, men også for de pårørende.

Hverdagen ændrer sig på grund af skadens følger, og det betyder et ændret liv for den ramte og dennes ægtefælle, børn, forældre og andre nære relationer.

På kurset er der mulighed for at møde andre pårørende, der kender til forandringer i forbindelse med en hjerneskade. Tilbuddet indeholder både information om relevante emner og temaer samt dialog med kursusholdere og de øvrige deltagere til hjerneskaderamte.

Undervisningen tager udgangspunkt i forskellige temaer:

  • Den raske og den ramte hjerne - hjerneteori og typiske følgevirkninger efter en skade.
  • Familien i krise – den psykologiske påvirkning og efterreaktioner.
  • Handlemuligheder. Hvad findes der af aktivitetstilbud for den hjerneskaderamte – både den fysiske genoptræning og træning af de kognitive funktioner.
  • Præsentation af interesseorganisationer: Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen.
  • Personlige fortællinger fra pårørende og hjerneskaderamte om, hvordan de har tacklet de nye udfordringer og er kommet videre i livet.

Hvad kan du selv gøre?

Som pårørende er det vigtigt at møde andre pårørende.

Det kan have stor betydning at have andre ligestillede at sparre og udveksle erfaringer med; andre som ved, hvad det vil sige at være pårørende til en hjerneskaderamt.
Der findes pårørendegrupper til senhjerneskadede i forskellige foreninger - f.eks. Hjernesagen eller Hjerneskadeforeningen.
Du kan også holde dig orienteret her på siden, HRC (Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret) eller på Københavns Kommunes hjemmeside, hvor du kan se, hvornår der er et pårørendekursus på vej. Disse kurser danner ofte baggrund for selvkørende netværksgrupper efter kursusforløbet.