Header menu

Orientering og Mobility

Hvad kan CSV gøre for dig?

Vi har specialiseret viden om at færdes, når man har nedsat syn.
Vi kan:

  • Give undervisning i at færdes alene indendørs og/eller udendørs
  • Undervise dig og dine pårørende i ledsageteknik
  • Undervise blinde og svagsynede i nye ruter
  • Afprøve mobility hjælpemidler, som fx hvid stok, lygter, filterbriller, kikkert og gps app.

Hvad er orientering og mobility?

Ordet ”mobility” kommer fra engelsk og betyder bevægelighed. Det er den professionelle betegnelse for at kunne komme fra A til B, når man har et synshandicap. Det vil sige teknikker til at kunne orientere sig og færdes så selvstændigt som muligt. Indendørs og/eller udendørs. Med eller uden ledsager. Som regel med hvid stok.

Hvis du tidligere har kunnet færdes ved hjælp af synet, men ikke længere er stand til det, har du måske behov for indlæring af teknikker og specifikke færdigheder. Det kan være i brug af relevante hjælpemidler og undervisning, når nye ruter skal indlæres.

I undervisningen inddrages de øvrige sanser. Du lærer bl.a. at udnytte høresansen, være opmærksom på kendemærker og ledelinjer.


Hvad kan du selv gøre?

Har du behov for at indlære en ny rute eller lære at følges med en seende ledsager, kan du henvende dig direkte til CSV.

Vil du vide mere om ledsageteknik, kan du under Nyttig viden finde filmen: Sådan følges I ad. Den ligger også som publikation.