Header menu

Om CSV

Center for Specialundervisning for Voksne

Unikke tilbud til unikke borgere

CSV er Københavns Kommunes kommunikationscenter. 
Alle voksne borgere, som bor i Københavns Kommune og - med få undtagelser - Frederiksberg, Tårnby eller Dragør Kommuner kan benytte sig af vores tilbud. Hvis du bor i en anden kommune, kan du frit henvende dig og høre om, hvilke muligheder du har for at benytte dig af vores tilbud.

De medarbejdere, som løser opgaverne på de forskellige faglige områder, har alle specialiseret viden på et højt fagligt niveau. De er typisk uddannede som speciallærere, audiologopæder, synskonsulenter og optikere og har derudover efteruddannet sig inden for deres eget specifikke fagområde.

Vi tilbyder:

  • Specielt tilrettelagt undervisning til borgere som har en funktionsnedsættelse
  • Udredning og afprøvning af kommunikationshjælpemidler
  • Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse
  • Kurser for professionelle
  • Som noget helt særligt varetager vi også konsultativ bistand til blinde og svagsynede småbørn og skolebørn, som bor i Københavns Kommune

Ledelse og afdelingsledere på CSV

Anne Leth Centerchef på CSV i København
Tlf. 82 56 10 21 Centerchef - CSV København
Marie Kamp Gonzalez afdelingsleder
Tlf. 82 56 10 70 Hørelse, syn og kommunikationshjælpemid.
Afdelingsleder Stine Løvind Thorsen
Tlf. 82 56 10 30 Hjerne, tale og psykisk sårbarhed