Header menu


Artikel - Læs Jespers erfaringer med at få en hjerneskade

Jespers historie

Film - Få din tekt læst op på ipad - lavet af VUC

Film - om ledsagerteknik lavet af Socialstyrelsen