Header menu

Nyt høreapparat

Hvad kan CSV gøre for dig?

Du kan få undervisning hos os, hvis du har problemer med at betjene eller vedligeholde dine høreapparater.

Undervisningens formål er, at du selv skal kunne klare disse opgaver. Hvis det er for svært, kan du få praktisk hjælp til at udføre opgaverne i hørevejledningens åbne træffetid. Du vil fx kunne få hjælp til rensning af ørepropper, skift af slanger samt isætning af batterier.

Er du (som borger i Københavns Kommune) ude af stand til at komme til CSV, kan du forhøre dig angående muligheden for “omsorgsbesøg” i dit hjem af en hørevejleder.


Hvad kan du selv gøre?

Læs brugervejledningen til dit høreapparat grundigt igennem.

Virker høreapparatet pludselig ikke, er der fire ting, du altid kan forsøge først:

  • Skift til friske batterier
  • Tjek ørepropperne for ørevoks
  • Tjek om du er kommet til at skifte til telespoleprogram (hvis dit høreapparat er programmeret til dette)
  • Hvis du er i tvivl om, hvilket program høreapparatet er på, kan du åbne og lukke batteriskuffen. Så genstarter høreapparatet.