Header menu

Lydfølsomhed

Hvad kan CSV gøre for dig?

Til dig der er generet af lydfølsomhed (hyperacusis), tilbyder vi et introduktionskursus med information og hjælp til selvhjælp. Hvis din nærmeste pårørende har lyst, er han/hun meget velkommen til at deltage. På introduktionskurset får du præsenteret følgende emner:

  • Ørets anatomi og høresansen
  • Evidensbaseret viden om tinnitus og lydfølsomhed
  • Hjælp til selvhjælp
  • Overblik over mulighederne for at få hjælp til at håndtere generne i dagligdagen
  • Tekniske hjælpemidler
  • Søvnbesvær

Efter introduktionskurset kan du blive henvist til individuel undervisning, hvis du har behov for det. Her kan du lære at håndtere lydfølsomhed i din dagligdag, så det generer dig mindst muligt.

På baggrund af en udredende samtale aftaler du og din hørepædagog mål og omfang for undervisningen inden for følgende overordnede emner:

  • Gentilvænning til omgivelseslyd (desensibilisering)
  • Lydstimulering

Vi har også en hotline, der er åben for telefonisk vejledning og rådgivning hver torsdag fra kl. 9.00 til kl. 11.00. Ring på tlf. 82 56 11 00 og bed om hotline for lydfølsomhed.


Hvad er lydfølsomhed ?

Lydfølsomhed (hyperacusis) er, når du har svært ved at tolerere almindelige dagligdags lyde i omgivelserne fx klirren fra bestik og service, radio og tv, samtale i baggrunden, elektroniske/elektriske lyde og lignende. Det kan også være, du er særlig følsom over for nogle helt bestemte lyde som fx, når andre spiser eller drikker.

Hvis du er lydfølsom, er du måske bekymret over de gener, du oplever på grund af lyde fra omgivelserne.  Bekymringen kan i sig selv forværre tilstanden, ligesom også stress og spændinger kan det.

Måske hører du til dem, der oplever, at deres koncentrationsevne påvirkes af lydfølsomhed – af og til i en grad, der gør det svært at udføre arbejdsopgaver og/eller deltage i sociale arrangementer.

Hvis du er generet af lydfølsomhed, kan hørepædagogisk rådgivning og undervisning ofte mindske generne væsentligt.


Hvad kan du selv gøre?

Hvis du er lydfølsom, vil du sikkert synes, det er behageligt at søge stilheden og måske også bruge høreværn/ørepropper for at slippe for generende omgivelseslyd. Problemet er bare, at du så vænner dig til, at lydniveauet generelt er svagere, og dermed på den lange bane forværrer din tilstand. Så selvom du er lydfølsom, hjælper det dig til at blive mere tolerant, hvis du bruger behagelig lyd til at stimulere din høresans – det kan fx være naturlyde eller meditativ musik, der kan hentes ned fra nettet enten til download eller via en app. På den måde flytter du fokus fra generende lyde i omgivelserne til det, du selv har bestemt, du gerne vil høre.

Lydfølsomhed er ikke et farligt fænomen, så du kan også prøve at gribe dig selv i at blive bekymret. Hvis du kan mindske din bekymring, vil det have en positiv effekt på generne.

Stress påvirker lydfølsomhed i en negativ retning, så hvis du har en stresset hverdag, er det en god idé at se, om du kan foretage ændringer, der reducerer stress.