Header menu

Løbsk tale

Hvad kan CSV gøre for dig?

Vi tilbyder et forløb, hvor du arbejder med at blive mere opmærksom på din tale. Vi arbejder med en mere tydelig udtale, og du får strategier for, hvordan du holder fast i den røde tråd i fortællinger og får struktur på tankerne. Undervisningen forgår enten individuelt, i en gruppe eller eventuelt begge dele.


Hvad er løbsk tale?

Løbsk tale er et kommunikationshandikap, der i nogle tilfælde optræder sammen med stammen, men også kan forekomme alene. Løbsk tale er hyppigst kendetegnet ved et højt taletempo, utydelig udtale og en tendens til at udelade endelser, trække stavelser sammen eller bytte om på stavelser.  

Du kan have problemer med at formulere dine tanker klart og have vanskeligt ved at danne struktur og opbygge sætninger og fortællinger - og at holde den røde tråd i en historie. 

Nogle personer med løbsk tale er ikke selv opmærksomme på problemet.  

Løbsk tale kan være arveligt, så der kan være flere i en familie, der kender til problematikken, som kan forekomme i meget forskellig sværhedsgrad.


Hvad kan du selv gøre?

Du kan eventuelt prøve at tale med dine nærmeste, om de kender til det og fx prøve at eksperimentere lidt med din tale. Lege med udtalen og tempoet, så du lige så langsomt begynder at blive mere bevidst om din tale. Men det er svært at ændre på problematikken uden hjælp udefra.

Du kan eventuelt også prøve at læse om Løbsk tale i Socialstyrelsens udgivelse.Andre interessante områder: