Header menu

Laryngektomi

Hvad kan CSV gøre for dig?

Vi tilbyder undervisning i at lære en eller flere af de tre taleformer, som kan anvendes efter total laryngektomi: ventilstemme, traditionel spiserørsstemme og vibratorstemme.

Formålet med undervisningen er, at du kommer i gang med at tale med dine omgivelser igen efter operationen. Logopæden vil sammen med dig tilrettelægge et forløb, hvor vi bl.a. arbejder med:

Vejrtrækning, afspænding, lyddannelse, udtale, taletempo og pauser.

Vi vejleder også i rens af stoma og brug af plastre, kassetter m.m. Du får mulighed for at afprøve en håndfri taleventil, når vi sammen vurderer, at det er relevant.

Undervisningen foregår typisk en-til-en på logopædens kontor, men vi kan ved behov lave små hold, hvor man får mulighed for at lære af hinanden og træne samtale med andre.

Bemærk at undervisningen først kan iværksættes, når lægen på hospitalet har givet tilladelse. Du skal først have bestået ”drikkeprøven” på hospitalet.

Ved behov vejleder vi også i brug af sms, mail eller andre tekniske løsninger, der sikrer en god kommunikation med omgivelserne.


Hvad er Laryngektomi?

En operation, hvor hele strubehovedet fjernes, kaldes total laryngektomi. Man laver typisk dette indgreb i forbindelse med behandling for kræft i struben. Ved operationen fører man luftrøret ud på halsens forside. Denne åbning kaldes stomaet.

Efter operationen trækker man således ikke vejret via mund eller næse mere – men alene via stomaet på halsen. Ved operationen fjernes stemmelæberne også, og det er derfor ikke muligt at danne stemme/lyd som før.

I perioden lige efter operationen vil du være helt tavs. I langt de fleste tilfælde indopereres en lille taleventil i vævet mellem luftrør og spiserør. Når taleventilen aktiveres frembringes en lidt dyb og grov stemme. Denne stemmebrug kræver lidt træning, men kan med tiden blive rigtig velfungerende. I nogle tilfælde er det mere oplagt at bruge den traditionelle spiserørsstemme eller talevibratoren.


Hvad kan du selv gøre?

Det er vigtigt, at du selv sørger for en god hygiejne af stomaet og med jævne mellemrum renser ventilen, hvis du har fået indopereret sådan en.

Sørg for ro i omgivelserne, når du skal tale. Undgå baggrundsstøj. Sørg for god belysning, så samtalepartneren også kan mundaflæse og afsæt god tid til samtalen.

Kom i gang med at tale med omgivelserne og få brugt din nye stemme. Jo mere du bruger din nye stemme, jo bedre bliver din tale og kommunikation med dem omkring dig.

Når du er i et undervisningsforløb hos os, forventer vi, at du træner med de udleverede øvelser derhjemme dagligt.Andre interessante områder: