Header menu

Læsning

Hvad kan CSV gøre for dig?

Vi tilbyder en udredende og vejledende samtale og afprøver hjælpemidler efter henvisning. Her finder vi sammen ud af, hvad dit læsebehov er i hverdagen, hvilke vanskeligheder du oplever og hvilken type af hjælpemiddel, der vil være bedst for dig. 

Hjælpemidler til læsning kan eksempelvis være stærke læsebriller, håndlupper, CCTV-apparater, lydbogslæsere og oplæsningsmaskiner.   

Vi kan også foretage lysafprøvning i dit hjem, hvis der er behov for det. 


Om læsning

Der skelnes mellem 3 forskellige måder at læse på. Disse peger på forskellige typer af hjælpemidler:  

Aflæsning. Helt kort registrering af tekst eller tal, eksempelvis aflæsning af datomærke på fødevare, adressat på brev, telefonnummer, klokken osv. Foretages med håndlup.  
 

Funktionel læsning. Flydende og behagelig læsning af hele brevet, eller udvalgte artikler i aviser og ugeblade. Her anbefales ”håndfrit” hjælpemiddel, som sikrer behagelig læsestilling – eksempelvis stærk læsebrille, luplampe, elektronisk lup eller CCTV. 

Længerevarende læsning. Det er en krævende proces, som for mange svagtseende lykkes bedst med ørerne. Det at læse en bog er så anstrengende og langvarigt, at det oftest bliver bedst, når ørerne tager over, og man hører en lydbog i stedet eller får en oplæsningsmaskine til at læse teksten højt.

Til arbejds- eller studiebrug med meget forskelligartet læsning kan det være en kombination af flere hjælpemidler – eksempelvis et CCTV med oplæsningsfunktion - der hjælper bedst.   


Hvad kan du selv gøre?

Ved læsning og andet nærarbejde oplever mange, at stærkt lys bliver af speciel vigtighed. Her er det ofte nødvendigt at skifte pæren i læselampen ud med en, der er langt kraftigere, end man er vant til.

Ejer man ikke en god læselampe, som kan indstilles direkte på læsematerialet uden blænding, anbefaler vi, at man anskaffer sig en.   

Lydbøger og bøger med stor skrift - kaldet Magna Print - kan også anbefales og lånes på dit kommunale bibliotek.