Header menu

Kognitive vanskeligheder

Hvad kan CSV gøre for dig?

Vi kan tilbyde dig undervisning, der handler om at styrke dine kognitive evner efter en hjerneskade. Undervisningen er tilpasset dine behov og ønsker og kan bestå af: 

 • Introduktion til hjernen og de kognitive funktioner 
 • Øvelser, hvor du skal bruge din koncentration, planlægningsevne og din hukommelse på flere forskellige måder. Opgaverne er meget varierede 
 • Strategier, der kan der kan styrke din hukommelse, koncentration, overblik, planlægning og orientering i hverdagen 
 • Nyorientering i livet med en hjerneskade 
 • Sygdomsindsigt og støtte til forståelse af, hvordan du er blevet ramt 
 • Fokus på dine bevarede ressourcer 
 • Rådgivning og vejledning (med mulighed for inddragelse af pårørende). 

Undervisningen kan være eneundervisning eller holdundervisning. Ved holdundervisning vil du blive sat på hold sammen med andre, der oplever lignende vanskeligheder. Undervisningen er et godt forum for erfaringsudveksling. Vores holdundervisning foregår som regel på hold med 6-8 deltagere og to undervisere.

VIGTIGT

Hvis du henvender dig, fordi du har kognitive vanskeligheder som følge af langvarig stress, kroniske smerter og/eller depression, skal vi vide, om du har fået behandling herfor - herunder om en del af behandlingen har været hjælp til de kognitive vanskeligheder.

Hvis du ikke har været i behandling for stress, kroniske smerter og/eller depression, bør du undersøge muligheden for at blive henvist til behandling herfor.


Hvad er kognitive vanskeligheder?

Hjerneskader kan opstå pludseligt som følge af en hjerneblødning, blodprop eller en ulykke. De kan også opstå mere gradvist som følge af en neurologisk sygdom eller en hjernetumor. Når man er blevet ramt af en hjerneskade, er det meget almindeligt, at man får kognitive vanskeligheder.  

Kognitive vanskeligheder betyder, at du kan have svært ved at: 

 • Være opmærksom og koncentrere dig
  Det kan være at fastholde opmærksomheden i en samtale eller at være opmærksom på flere ting samtidig. Det kan også handle om din evne til at koncentrere dig i længere tid ad gangen, fx om at læse en avis eller se nyheder.  
 • Huske 
  Det kan være at huske indholdet af en samtale, navne, hvad du lavede i går eller de aftaler, du har. 
 • Lære nyt
  Det kan være at sætte dig ind i noget nyt stof eller forstå en instruktion.  
 • Planlægge og få overblik over din hverdag
  Det kan være at planlægge ugens aftaler eller et besøg hos nogle venner. Det kan også være at få en opgave, du har påbegyndt, gjort færdig.  
 • Tage initiativ
  Det kan være at tage initiativ til at lave aftaler med venner og familie eller få lavet mad.    
 • Problemløsning
  Det kan være at lægge en plan for, hvordan et problem skal løses, og hvad der skal gøres, hvis der opstår forhindringer undervejs.  

Det er ikke sikkert, at du oplever alle disse vanskeligheder. Nogle kan være mere fremherskende end andre. Alle disse kognitive følgevirkninger er skjulte, hvilket vil sige, at det kan være svært for dine omgivelser at se dem, da der ikke er nogle ydre synlige tegn.  

Efter du har fået en hjerneskade, oplever du muligvis en enorm træthed. Dette er meget almindeligt og betegnes hjernetræthed. Hjernetræthed betyder, at dit mentale overskud kan være begrænset, og at du udtrættes meget hurtigere end tidligere. Denne træthed har stor betydning for dine kognitive funktioner og kan gøre det svært for dig at koncentrere dig, huske, planlægge, have overblik og tage initiativ. 


Hvad kan du selv gøre?

Brug en kalender til at huske dine aftaler og få overblik over din hverdag. 

Vær åben om din skade. Tal med dine omgivelser om, hvordan din skade påvirker dig. Det kan gøre det lettere for dig, hvis dine pårørende ved mere om, hvor du har dine vanskeligheder. 

Tænk over hvordan du planlægger din tid, så du bruger dine ressourcer bedst muligt. Hvis du skal deltage i et arrangement, der er energi- og opmærksomhedskrævende, så hold gerne pauser eller deltag i begrænset omfang. Det kan også være, at du skal undlade at arrangere andre krævende aktiviteter op til eller bagefter det andet arrangement.