Header menu

IT-hjælpemidler

Hvad kan CSV gøre for dig?

Vi kan:  

  • Give rådgivning om forskellige muligheder for at kompensere for en synsnedsættelse ved brug af IT
  • Udrede dit behov for et teknologisk hjælpemiddel og afprøve relevante hjælpemidler
  • Give instruktion og undervisning i anvendelse af hjælpemidler og IT
  • Give rådgivning og vejledning omkring, hvordan du kan indstille din computer, tablet eller telefon, så den fungerer optimalt for dig og dit syn.

Hvad er IT-hjælpemidler for svagsynede og blinde?

Hvis du har behov for digital kommunikation og har behov for synskompenserende software såsom forstørrelsesprogram, syntetisk tale eller andet, kan du som blind eller svagsynet få bevilget IT-hjælpemidler.

I forbindelse med afprøvning af hjælpemidlet, giver vi instruktion i brug. Ofte er der også efterfølgende behov for mere undervisning og instruktion efter, at udstyret er blevet bevilget.

Der findes forskellige tekniske hjælpemidler der kan bruges til pc, tablet og mobiltelefon. Det kan både være særlige programmer, apps eller indstillinger, du selv kan lave.

Forstørrelsesprogrammer

Forstørrelsesprogrammer giver forskellige muligheder for at forstørre billedet og teksten på skærmen. Du kan også indstille visuelle effekter på skærmbilledet, blandt andet tekst og markører, så de bliver nemmere at se. Du kan forstørre et helt skærmbillede eller dele af det.

Oplæsningsprogrammer

Hvis du er stærkt svagtseende eller helt blind, kan du i stedet have behov for at få skærmbilledet læst op. Da kan du bruge programmer, som oplæser menuer, ikoner og tekst, ved hjælp af syntetisk tale.

Dikteringsprogrammer

Der findes også programmer, der gør det muligt at diktere tekst ved at tale til sin computer, tablet eller mobiltelefon. Talen omsættes til tekst i fx et notat, tekstdokument eller en e-mail.


Hvad kan du selv gøre?

Der findes efterhånden mange standardprodukter, som ikke er udviklet som hjælpemidler, men som har indbyggede hjælpefunktioner. Hverdagsteknologi som iPhones, iPads, tablets og smartphones har ofte forskellige indstillingsmuligheder for at gøre dit apparat nemmere at bruge for dig. På vores iPad og iPhone kurser kan du lære mere om de muligheder, der allerede findes i dit apparat.