Header menu

Høretekniske hjælpemidler

Hvad kan CSV gøre for dig?

Hvis du har behov for høretekniske hjælpemidler, kan du komme til en udredning hos os. Her bliver du udredt i forhold til, om høretekniske hjælpemidler kan hjælpe dig i din hverdag. Hvis hjælpemidler er relevante, laver vi en afprøvning, så vi sammen finder den bedste løsning. Derefter indstiller vi til bevilling af hjælpemidlerne hos din kommune.

Hvis du har vanskeligt ved at betjene dine hjælpemidler, kan du få undervisning hos hørepædagogen.


Hvornår er der behov for høretekniske hjælpemidler?

Hvis du oplever, at der er høremæssige vanskeligheder, selvom du bruger dine høreapparater, kan høretekniske hjælpemidler være relevante for dig.

Det kan fx være, at du har svært ved at høre, når det ringer på døren, høre og forstå talen fra TV, høre i telefonen eller høre i sociale sammenhænge. Behovet kan både opleves privat, på arbejde eller på uddannelse.


Hvad kan du selv gøre?

Høreapparaterne skal være bedst muligt tilpassede, før du kan afprøve høretekniske hjælpemidler. Dette er især vigtigt, når hjælpemidlet sender lyden op i dine høreapparater, fx ved teleslynge og kommunikationssystemer. Hvis du er utilfreds med lyden i dine høreapparater, skal du henvende dig der, hvor du har fået dem udleveret.