Header menu

Hjernerystelse

Hvad kan CSV gøre for dig?

Måske oplever du at have fået langvarige vanskeligheder efter hjernerystelse, også kaldet Post Commotionelt Syndrom (PCS). Læs også videre, hvis du har fået langvarige vanskeligheder efter piskesmæld/Whiplash Associated Disorder (WAD), da vanskelighederne kan være de samme. 

Vi har et tværfagligt PCS-team, og vi tilbyder undervisning i at håndtere disse langvarige vanskeligheder. Vanskelighederne skal have varet mere end tre måneder efter skaden for at kunne kaldes langvarige.

De fleste forløb starter hos en af vores PCS-undervisere og drejer sig ofte om følgende:

 • Viden om hjernerystelse og øget indsigt i dine vanskeligheder og ressourcer.
 • Energiforvaltning, da træthed i større eller mindre grad er en gennemgående udfordring for personer med PCS.
 • Konkrete, praktiske strategier, som du kan anvende i din hverdag for at gøre det lettere at leve med PCS.

Hvis du er blevet lysfølsom eller oplever andre vanskeligheder med synet, kan du få tilbud om udredning og eventuelt også undervisning hos PCS-teamets synskonsulent. Synskonsulenten vurderer, om det er nødvendigt med en udredning hos vores optiker i forhold til det videre forløb.

Hvis du er blevet lydfølsom eller har fået generende tinnitus, kan du få tilbud om udredning og eventuelt også undervisning hos PCS-teamets hørekonsulent.

Hvis du har fået søvnbesvær efter hjernerystelsen, vurderer vi sammen, om du har behov for vejledning hos PCS-teamets søvnvejleder.

Du har mulighed for at lade dine pårørende deltage i noget af undervisningen. Så kan de blive klogere på, hvad PCS egentlig er, og hvordan de kan støtte dig i hverdagen.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov. Den kan bestå af både eneundervisning og/eller holdundervisning på mindre hold, hvis det er relevant.


Hvad kan CSV ikke?

CSV tilbyder specialundervisning og hjælpemiddelafprøvning, og derfor kan vi ikke tilbyde behandling eller terapi. 
Dvs., at vi ikke kan tilbyde:

 • Psykologsamtaler
 • Smertehåndtering eller -behandling
 • Fysioterapi
 • Samsynstræning

Vi har heller ikke socialrådgivning og kan ikke være tovholdere på din sagsbehandling i kommunen.


Hvad indebærer det at have fået langvarige vanskeligheder efter hjernerystelse?

Hvis du har fået langvarige vanskeligheder efter hjernerystelsen, så kan du opleve symptomer som fx:

 • hovedpine
 • kvalme
 • svimmelhed
 • vanskeligheder med at finde ord
 • koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • hurtig udtrætning

Mange oplever vanskeligheder omkring synet i en eller anden grad. Du kan opleve at:

 • være blevet ekstra lysfølsom
 • have fået problemer med at sortere i synsindtryk
 • du har fået sværere ved at læse på papir eller skærm
 • du bliver forskrækket, hvis nogen pludselig er i dit synsfelt eller andre vanskeligheder, som har med synet at gøre

Pludselig opstået lydfølsomhed og/eller tinnitus er også en del af symptombilledet for mange personer med PCS.

Nogle oplever omfattende vanskeligheder og har svært ved overhovedet at komme uden for en dør. Andre oplever lettere vanskeligheder, men for rigtig mange med PCS kan det være svært at få hverdagen til at hænge sammen og passe sine opgaver i hjemmet, på arbejdet eller på studiet. Vanskelighederne er ikke særlig synlige og er derfor svære for omgivelserne at forstå og komme i møde. Mange personer med PCS føler sig derfor alene med deres udfordringer.

Der findes mange forskellige behandlingsmuligheder og tilgange til, hvordan du bedst kommer dig. På trods af overlappende symptombilleder kan der være forskel på, hvad der har positiv effekt for den enkelte. Hos Hjernerystelsesforeningen kan du søge både viden og vejledning om dette.


Hvad kan du selv gøre?

Hvordan du kommer dig oven på en hjernerystelse kan i høj grad afhænge af, hvordan du håndterer hverdagen. Vi har erfaring med, at små ændringer kan have en positiv betydning for evnen til at klare hverdagen. Her er forslag til tiltag, du selv kan afprøve:

 • Mange små pauser har god effekt. De fleste har tendens til først at tage en pause, når de er udmattede eller har det rigtig dårligt. Undgå at køre dig selv helt flad ved for eksempel at tage en lille pause hver time.
 • Kvaliteten af pauser er vigtig: En pause fuld af spekulationer giver ikke din hjerne ro. Du kan selvfølgelig ikke undgå, at dine tanker flyver. Når det sker, kan du prøve at give slip på spekulationerne, fokusere på nuet og på din vejrtrækning.
 • Hvis du bliver træt i øjnene, så stop det du er i gang med og lad synet få en pause. Det kan du gøre ved enten at lukke øjnene eller se på noget, der er langt væk. Hvis du oplever ømhed omkring øjnene, skal pausen vare mindst et kvarter.
 • Hvis du bliver træt i hovedet af lyd eller støj fra omgivelserne, så prøv i første omgang at tænke, at lyden faktisk har lov til at være der. En accepterende holdning kan dæmpe hjernens opmærksomhed på lyden. Hvis det ikke virker, så kan du tage en pause fra lyden ved at slukke for den eller gå væk i en periode. Du kan også tilvælge noget lyd, du hellere vil fokusere på, eksempelvis rolig musik eller naturlyde.
 • Planlæg realistisk og planlæg, hvornår du ikke skal lave noget. Skriv ind i din kalender, hvornår du skal have længere tidsrum til at lade batteriet op.
 • Det er en god idé at planlægge rolige aktiviteter både før og efter noget, du ved vil anstrenge dig. Har du en anstrengende dag i vente, så planlæg rolige dage både før og efter.