Header menu

Hjerne

Tilbage til: - Forsiden

Hjernerystelse

Langvarige vanskeligheder efter hjernerystelse, PCS og langvarige vanskeligheder efter piskesmæld (WAD)

Afasi

Afasi er sproglige vanskeligheder, der er opstået efter en hjerneskade. Vanskelighederne kan påvirke tale, forståelse, læsning og skrivning

Dysartri

Dysartri er en motorisk taleforstyrrelse. Du kan have svært ved at styre og bevæge de muskler og organer, der bruges, når du taler.

Kognitive vanskeligheder

Kognitiv genoptræning lægger fokus på mentale processer såsom opmærksomhed, koncentration, at huske, lære nyt, planlægge og tage initiativ.

Pårørende

Når en hjerneskade rammer en person ændres livet – ikke kun for den hjerneskadede, men også for de pårørende. Læs mere om pårørendekursus -

Hjernetræthed

Hjernetræthed opstår, når hjernen ikke formår at sortere og bearbejde ny information på en effektiv og økonomisk måde.