Header menu

Dyskalkuli

Hvad kan CSV gøre for dig?

Vi tilbyder en screening for dyskalkuli som er specifikke matematikvanskeligheder. I screeningen skal du løse opgaver, der undersøger din indlæring.

Hvis screeningen peger på, at du har dyskalkuli, kan det være, at du har brug for støtte i din matematikundervisning eller eksamen. Det kan være, at du har behov for ekstra tid, hjælp til faglig læsning, anderledes undervisning og mulighed for at bruge hjælpemidler.

De fleste med dyskalkuli kan lære at arbejde med tal, så derfor tilbyder vi også undervisning, hvor du kan lære de talfærdigheder, du savner.


Hvad er dyskalkuli?

Dyskalkuli er specifikke matematikvanskeligheder, nogle kalder det talblindhed. Der kan være andre grunde til, at du har svært ved matematik fx generelle indlæringsvanskeligheder eller dårlige oplevelser i skolen, der har givet lav selvtillid og modstand mod faget.

Mange mennesker med dyskalkuli kan klare sig ganske godt på alle andre områder og kun være udfordret, når det drejer sig om tal og matematik.

Nogle mennesker med dyskalkuli oplever problemer med nogle af de følgende ting:

  • At læse, skrive og regne med tal
  • At kunne klokken på en urskive
  • At planlægge opgaver og overholde tiden
  • At arbejde med matematiksprog som: Først, sidst, sjette, i midten og lignende
  • At aflæse kort, tabeller og diagrammer
  • At forholde sig til mængder og afstande

Dette er eksempler og ikke en fyldestgørende tjekliste. Så hvis du tænker, at du måske har dyskalkuli, så er du meget velkommen til at kontakte os.