Header menu

Dansk for Døve

Hvad kan CSV gøre for dig?

Vi tilbyder danskundervisning til voksne døve og svært hørehæmmede samt voksne døve og hørehæmmede med anden etnisk baggrund end dansk. Vi tilbyder også Specialpædagogisk støtte til uddannelse (SPS). Undervisningen foregår på tegnsprog.

Vi tilbyder dig en udredende samtale samt eventuelt testning med henblik på at vurdere dit kommunikationsniveau. På baggrund af samtalen tilrettelægger vi sammen et undervisningsforløb med fokus på dine behov.


Hvad er Dansk for døve?

Undervisningen har fokus på, at du bliver bedre til at læse og skrive. Det kan være, du gerne vil kunne læse eller skrive en sms eller mail. Det kan også være, du har lyst til at læse en skønlitterær eller fagbog eller ønsker hjælp til at kunne skrive en jobansøgning.

SPS bliver tilrettelagt efter dit behov. Undervisningen kan have fokus på læsning og diskussion af fagstof, udbygning af fagligt ordforråd, skriftlig formulering og sparring i forbindelse med skriftlige opgaver.