Header menu

Cochlear Implant

Hvad kan CSV gøre for dig?

Overvejer du CI?
Overvejer du CI tilbyder vi en udredende samtale, hvor du kan få mere information og få svar på dine spørgsmål.

Høretræning efter CI-operation
Efter en CI-operation anbefales det, at du følger op med høretræning for at træne den nye CI-hørelse og sikre optimalt udbytte af operationen.
Undervisningen foregår som eneundervisning og tilrettelægges altid ud fra dine individuelle behov og ønsker.
Målet med høretræningen kan bl.a. være at høre og skelne tale- og omgivelsesyde, høre musik eller høre i telefonen.


Hvad er Cochlear Implant - CI?

Cochlear Implant (CI) er kunstig, indopereret hørelse. CI er en operation, der tilbydes til mennesker, der ikke længere har glæde af et almindeligt høreapparat.

Ved en CI-operation lægges (implanteres) en række elektroder ind i øresneglen (cochlea). Elektroderne forbindes med en udvendig processor (en lille computer), som omdanner sprog- og omgivelseslyde til elektriske signaler. Disse signaler påvirker hørenerven, der sender impulser til hørecentret i hjernen og giver CI-brugeren en form for hørelse.
CI-hørelse er dog anderledes end normal hørelse. De fleste vil derfor have brug for at vænne sig til den nye hørelse.
Udbyttet af en CI-operation er meget forskelligt.


Hvad kan du selv gøre?

Når du har fået CI er det vigtigt, at du benytter det så meget som muligt. Bruger du høreapparat på det andet øre, er det vigtigt, at du tager det af og bruger CI alene, så din hjerne kan vænne sig til den nye hørelse.

Vær nysgerrig på den nye lyd. Hvordan lyder lydene omkring dig? Er der lyde du kan genkende? Det kan være en god ide at føre dagbog, så du kan følge din udvikling.

Afsæt tid til dagligt at træne med dit CI.