Følger efter hjerneskade: Taleproblemer samt sproglige og kognitive vanskeligheder

Hjerneblødning eller blodprop i hjernen kan medføre taleproblemer eller kognitive vanskeligheder (dvs. fx nedsat forståelse, hukommelse mv.)

Stemmevanskeligheder

Stemmevanskeligheder kan fx være hæshed, stemmetræthed, forandring af stemmen, eller at stemmen svigter

Talevanskeligheder og stammen

Undervisningstilbud ved talevanskeligheder som fx stammen, løbsk tale, læsp, snøvl, følger efter mundhuleoperation mv.

Hørevanskeligheder

Nogle af de hyppigste årsager til høreproblemer er arvelige faktorer, kraftig støj, sygdom eller hørenedsættelse pga. alder

Synsvanskeligheder

Nogle af de hyppigste årsager til synsvanskeligheder er arvelige faktorer, sygdom eller ulykker

Teknologiundervisning

Brug af IT-baserede eller andre avancerede hjælpemidler

Psykiske vanskeligheder

Psykiske vanskeligheder, fx angst, fobier, opmærksomhedsforstyrrelse, skizofreni, depression, følger efter traumatiske oplevelser

ADHD / ADD

Undervisningstilbud for borgere med ADHD / ADD

Udviklingshæmning og mennesker med sen udvikling

Personer med indlæringsvanskeligheder pga. medfødt eller tidligt erhvervet udviklingshandicap