Header menu

Børn med synshandicap

Hvad kan CSV gøre for dig?

Vi varetager vejledning af børn, der er blinde eller svagsynede i Københavns Kommune. Barnet skal være tilmeldt Synsregisteret via øjenlæge. Synskonsulenten fra CSV følger barnet til, det forlader grundskolen.

Vi tilbyder rådgivning og vejledning af barnet og af de personer, som har tilknytning til barnet. Det kan eksempelvis være forældre, søskende, pædagoger og lærere. Vi samarbejder også med andre fagpersoner, som er i kontakt med barnet. Det kan fx PPR, ligesom der er et tæt samarbejde med Synscenter Refsnæs, øjenlæger og optikere.

Rådgivning og vejledning tilrettelægges individuelt ud fra det enkelte barns synsevne, alder og funktionsniveau samt barnets og omgivelsernes behov for vejledning.

Vores synskonsulenter er specialiserede inden for disse områder:


Hvad kan du selv gøre?

Er du i tvivl om dit barns synsevne, bør du altid henvende dig til en øjenlæge. Det kræver ikke henvisning fra egen læge. Såfremt en øjenlæge vurderer, at dit barns synsstyrke er under 6/18, bliver dit barn tilmeldt Synsregisteret, og I vil blive tilbudt kontakt til en synskonsulent.

Hvis dit barn har yderligere handicap og har svært ved at deltage i en synsprøve, kan du henvende dig til den afdeling i hospitalsregi, hvor dit barn bliver fulgt, da de kan henvise til øjenafdeling med kendskab til børn med yderligere handicaps.

Du kan endvidere være opmærksom på følgende adfærd hos dit barn:

  • Viser dit barn interesse for at se på det, du viser?
  • Tager dit barn øjenkontakt?
  • Når dit barn færdes, har hun/han så tendens til at støde ind i ting eller overse ting på jorden?
  • Kan dit barn få øje på de ting, du viser på afstand, fx koen på marken eller flyveren på himlen?
  • Bliver dit barn hurtigt træt ved læsning (bryder sig ikke om at læse)?
  • Er dit barn betydeligt mere usikker i mørke?

 Andre interessante områder: